הרב מנחם שטיין

הרב מנחם שטיין - ניגוד עניינים ושוחד

הרב מנחם שטיין

האם אנו פועלים בעולם על פי האמונות הפנימיות שלנו או שאנחנו משוחדים ע"י תאוות ורצונות? הרב מנחם שטיין בשיחה מעוררת מחשבה

(אורך 15:57)