הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - לשאוף לעוד או להיות שמח בחלקנו?

הרב אייל אונגר

מהי נקודת האיזון בחיים בין השאיפה לגדול ולהתקדם ובין השמחה בחלקנו? הרב אייל אונגר בשיחה מעוררת מחשבה

(אורך 24:21)