הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איך לפנות לילד שעשה מעשה לא טוב?

הרב זמיר כהן

כשיש צורך להעיר לילד שעשה מעשה לא טוב, איך נכון לפנות אליו? ועל מה חשוב להקפיד? הרב זמיר כהן בהדרכה קצרה וחשובה להורים ומחנכים

(אורך 3:17)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,330 --> 00:00:04,880
הורים שנמצאים בבית בערב
ומקבלים טלפון מבית הספר

2
00:00:05,850 --> 00:00:08,660
,שהילד היום
,ילד בן שמונה, בן עשר

3
00:00:10,060 --> 00:00:12,740
הכה את החבר
.וחולל מהומה בכיתה

4
00:00:13,820 --> 00:00:18,880
יש הורים שמיד ניגשים לילד
:ומתנפלים עליו בגערות ובנזיפות

5
00:00:19,400 --> 00:00:21,870
.שוב הרמת ידיים"
.תמיד אתה לא בסדר

6
00:00:21,890 --> 00:00:23,550
."כמה אתה מאכזב אותנו"

7
00:00:24,100 --> 00:00:27,130
מעבירים אליו מסרים
.שהוא ילד שלילי לחלוטין

8
00:00:28,580 --> 00:00:30,620
.ואצל הקב"ה ראינו, לא כך

9
00:00:30,900 --> 00:00:32,710
,כשהוא מעיר לאדם וחוה

10
00:00:33,830 --> 00:00:39,540
כתוב שהם שמעו את "קול ה' אלוקים
."מתהלך בגן לרוח היום

11
00:00:40,490 --> 00:00:44,080
"?ואז הקב"ה פונה ואומר לו: "איכה
?איפה אתה

12
00:00:44,110 --> 00:00:47,180
הוא לא שואל אותו מיד
"?איך אכלת מעץ הדעת"

13
00:00:48,280 --> 00:00:49,680
?איכה" - איפה אתה נמצא"

14
00:00:50,580 --> 00:00:54,750
,והם, כששמעו שהקב"ה מתקרב
.התחבאו בין העצים

15
00:00:55,820 --> 00:00:57,660
:ואז הוא אומר לו
את קולך שמעתי

16
00:01:00,000 --> 00:01:03,430
,ואני מתבייש, מתבייש ממך
.לכן התחבאתי

17
00:01:04,980 --> 00:01:07,700
:אומר לו הקב"ה
?מי הגיד לך כי עירום אתה"

18
00:01:07,710 --> 00:01:10,600
"?המן העץ אשר אמרתי לא תאכלו אכלת"

19
00:01:11,400 --> 00:01:15,930
רואים שקב"ה נכנס איתו בדברים
כדי להוביל את השיחה

20
00:01:15,940 --> 00:01:19,060
,למקום שהוא ישאל אותו למה עשית
.והוא יסביר את עצמו

21
00:01:19,210 --> 00:01:20,340
,בסוף הוא נענש

22
00:01:21,010 --> 00:01:24,720
,אבל הגישה הייתה גישה של הידברות
,של שיח

23
00:01:24,890 --> 00:01:26,730
.של לכוון את האדם לאמת

24
00:01:27,820 --> 00:01:32,110
כך גם כשהורים פונים לילד
.בביקורת, בהערה ולא מתנפלים עליו

25
00:01:32,120 --> 00:01:34,160
.ההתנפלות הזו גורמת לריחוק

26
00:01:34,760 --> 00:01:37,440
ילד שמגיע למסקנה
,ש"ההורים לא אוהבים אותי

27
00:01:37,440 --> 00:01:39,680
,הם שונאים אותי"
,הם מאוכזבים ממני

28
00:01:39,690 --> 00:01:41,330
."בעיניהם אני תמיד שלילי"

29
00:01:41,470 --> 00:01:44,720
גם זו טעות שלפעמים הורים
:בעת כעס אומרים לילדים

30
00:01:45,270 --> 00:01:47,470
,אתה תמיד כזה"
."אתה תמיד לא בסדר

31
00:01:47,480 --> 00:01:48,310
?למה תמיד

32
00:01:49,430 --> 00:01:52,470
,בכלל, ילד כששומע את המבוגר מדבר איתו

33
00:01:52,990 --> 00:01:56,080
הוא שומע את הדיבור בעוצמה
.כאילו ברמקול

34
00:01:56,860 --> 00:01:59,600
,כשמבוגרים מדברים זה עם זה ויש ביקורת

35
00:02:00,730 --> 00:02:03,210
,יש לבעל הערה כלפי אשתו
,אישה כלפי בעלה

36
00:02:03,220 --> 00:02:05,140
.אז הם שומעים כל אחד מה שהשני אומר

37
00:02:05,570 --> 00:02:09,750
,כשילד שומע ביקורת
.המילים מהדהדות אצלו בעוצמה

38
00:02:10,000 --> 00:02:13,040
,הוא חדש בעולם
.הוא לומד להכיר את העולם

39
00:02:14,450 --> 00:02:15,610
.אצלו הכול גדול

40
00:02:17,430 --> 00:02:19,390
,כל אדם יכול להעיד על עצמו

41
00:02:19,730 --> 00:02:22,800
,מי ש-30 שנה לא ביקר בבית שהוא גדל בו

42
00:02:22,830 --> 00:02:26,360
נניח גדל באיזו שכונה עם בית וחצר

43
00:02:27,070 --> 00:02:29,230
.ואחרי 30 שנה הוא הולך לבקר שם

44
00:02:30,460 --> 00:02:32,590
.כשהוא נכנס לחצר, הוא לא מאמין

45
00:02:33,690 --> 00:02:35,070
?החצר כזו קטנה

46
00:02:35,990 --> 00:02:39,060
כשהוא היה ילד, הוא היה בטוח
.שמדובר במרחבי ענק

47
00:02:39,080 --> 00:02:41,260
,פתאום הוא מגיע
.חצר כזו קטנה

48
00:02:41,710 --> 00:02:43,800
.ואז הוא הרגיש שזה הרבה יותר גדול

49
00:02:44,110 --> 00:02:48,270
,אצל הילד הכול נתפס בעוצמות
,הכול נתפס עם זכוכית מגדלת

50
00:02:48,280 --> 00:02:49,310
.עם רמקולים

51
00:02:50,150 --> 00:02:53,350
לכן כשמעירים לילד
.צריך תמיד להיכנס לראש שלו

52
00:02:53,360 --> 00:02:55,640
הרב וולבה תמיד היה מדגיש
,את העניין הזה

53
00:02:55,960 --> 00:02:58,150
שעיקר הגישה בחינוך ילדים

54
00:02:58,730 --> 00:03:01,220
,להיכנס לעולם החוויות של הילד

55
00:03:01,240 --> 00:03:04,630
,להיכנס לראש שלו
להרגיש מה הוא חווה, מה הוא חש

56
00:03:04,850 --> 00:03:06,460
.ולהדריך אותו בהתאם

57
00:03:08,430 --> 00:03:11,550
רק כך ניתן באמת
,להעלות אותו על דרך המלך

58
00:03:11,560 --> 00:03:13,160
.להוביל אותו בצורה נכונה