הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - בן אדם שאין לו תשועה

הרב רועי מזרחי

כמה זמן היה צריך לחיות דוד המלך ומי העניק לו את שנותיו הנוספות? הרב רועי מזרחי בפירוש מיוחד על פי הזוהר הקדוש

(אורך 1:47)