x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הכח של ציצית

הרב הרצל חודר

בחור חסידי שירד מהדת לגמרי עומד להינשא לגויה, האם יש דבר שיוכל לעצור אותו? הרב הרצל חודר בסיפור מרגש ע כוחה של ציצית

(אורך 2:50)