x
הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - אין מקרה

הרב שניר גואטה

יש לך הסבר הגיוני לכל מה שקורה סביבך? שתדע שהכל מלמעלה ואלוקים רוצה מאיתך משהו. הרב שניר גואטה בתובנה חשובה

(אורך 2:53)