הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - אין עוד מלבדו

הרב חיים זאיד

בדור האחרון הקשיים והנסיונות גוברים, וזהו דור שאפילו התנאים פחדו לחיות בו, מהי הדרך היחידה להתמודד עם כל זה? הרב חיים זאיד בשיחת אמונה מחזקת

(אורך 15:10)