הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - איך יוצאים ממשבר?

הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף בשיחה מחזקת מסביר כיצד אפשר להתרומם מהנפילה ולהתקדם בחיים למקום טוב יותר

(אורך 14:15)