הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: סיפורי צדיקים - רבי משה מקוצי

הרב הרצל חודר

כיצד חיזק רבי משה מקוצי את יהודי ארצו? הרב הרצל חודר בכמה רגעים על דמותו של הצדיק

(אורך 3:39)