x
הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - אהבת השם לבניו

הרב שניר גואטה

הקב"ה הבטיח לנו את ההבטחה הגדולה ביותר שלעולם הוא לא יעזוב אותנו. הרב שניר גואטה בקטע מרגש על אהבת השם

(אורך 3:45)