הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מבט מחכים לניסי מבצע עלות השחר

הרב זמיר כהן

למעלה מאלף טילים נחתו לכיוון ישראל ואף אחד מהם לא גרם לפגיעה בגוף. הרב זמיר כהן  מבאר כיצד צריך להתבונן על כל הניסים שנעשים עימנו

(אורך 3:08)

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,940 --> 00:00:07,520
פירוש המילה "עוז" זה כוח.

2
00:00:08,470 --> 00:00:10,520
איך אנחנו ניתן כוח לקב"ה?

3
00:00:11,560 --> 00:00:13,680
ומה זה קשור ל"על ישראל גאוותו"?

4
00:00:15,060 --> 00:00:18,960
אבל הפירוש, הקב"ה אומר:
אני רוצה לתת לכם רק טוב,

5
00:00:19,340 --> 00:00:22,950
אבל את ההגה נתתי לכם בידיים,
אתם תחליטו אם אני אוריד או לא.

6
00:00:23,480 --> 00:00:25,030
אז תנו לי את הכוח

7
00:00:25,720 --> 00:00:28,000
לתת לכם את כל הטוב
שאני רוצה לתת.

8
00:00:28,320 --> 00:00:30,860
איך?
על ידי תפילה, על ידי תורה,

9
00:00:31,240 --> 00:00:33,100
על ידי מצוות, מעשים טובים.

10
00:00:33,120 --> 00:00:34,900
עשיתם עוונות, תעשו תשובה.

11
00:00:35,580 --> 00:00:37,870
אז תנו לי את הכוח להוריד לכם את הטוב.

12
00:00:38,280 --> 00:00:40,880
וזה מה שהוא ממשיך:
"על ישראל גאוותו",

13
00:00:41,430 --> 00:00:44,480
כמו שמלך יושב עם כל השרים שלו,

14
00:00:44,500 --> 00:00:48,520
דנים בישיבת קבינט ממשלתי מאוד חשוב
על כל הניהול של המדינה.

15
00:00:49,340 --> 00:00:53,520
לפתע נכנס בן המלך,
 בחור בן 18, בן 20, 22,

16
00:00:54,350 --> 00:00:56,490
שהמלך מעריץ את החוכמה שלו,

17
00:00:57,030 --> 00:00:59,510
של הבן הזה.
הוא נתן לו עצות מדהימות.

18
00:01:01,140 --> 00:01:04,300
המלך אומר לכל השרים:
אתם חושבים שאני מנהל את המדינה?

19
00:01:04,310 --> 00:01:06,320
תדעו שלא, הוא מנהל את המדינה.

20
00:01:07,290 --> 00:01:09,270
כשהוא אומר לי לעשות משהו, אני עושה.

21
00:01:09,680 --> 00:01:14,053
יוצא שהמלך מתגאה בבן
שהוא קובע לו איך לנהל את המדינה.

22
00:01:14,770 --> 00:01:16,640
זה הפירוש "על ישראל גאוותו".

23
00:01:16,680 --> 00:01:21,290
הקב"ה מתגאה בעם ישראל:
הם קובעים לי איך לנהל את העולם.

24
00:01:22,000 --> 00:01:28,120
לכן כששומעים שיש באיראן כור אטומי
ושומעים על מפגשים ומחבלים

25
00:01:28,140 --> 00:01:30,230
וסיפורים בחדשות,

26
00:01:30,670 --> 00:01:34,190
והאדם מתחיל לדון: אז מה ראש הממשלה יגיד
ומה הנשיא האמריקאי יגיד

27
00:01:34,210 --> 00:01:35,630
ומה נשיא איראן יגיד.

28
00:01:35,720 --> 00:01:37,280
צריך לדעת, הם בכלל לא קובעים.

29
00:01:38,270 --> 00:01:42,460
הם רק חוטים בידיים של הקב"ה
שהוא קובע להם איך להתנהג.

30
00:01:44,400 --> 00:01:49,150
ומי מפעיל את החוטים האלה, כביכול אומר
לקב"ה איך להזיז את החוטים?

31
00:01:49,280 --> 00:01:50,750
אנחנו במעשים שלנו.

32
00:01:51,040 --> 00:01:54,860
אז במקום לבזבז זמן לשמוע
מה נשיא איראן אמר לנשיא ארה"ב,

33
00:01:55,080 --> 00:01:59,660
יותר טוב שבזמן הזה נפתח ספר תהילים
ונלמד עוד קצת דברי תורה,

34
00:01:59,710 --> 00:02:01,970
ובזה אנחנו נשנה גם את מה שהוא יאמר לו.

35
00:02:02,470 --> 00:02:05,850
ובאמת רואים את חסדי השם עם
עם ישראל, זה פלא עצום.

36
00:02:06,820 --> 00:02:08,360
למעלה מאלף טילים

37
00:02:09,470 --> 00:02:12,310
נחתו לכיוון ישראל בתוך 24 שעות.

38
00:02:13,210 --> 00:02:14,610
לפני כמה ימים בסך הכול.

39
00:02:16,420 --> 00:02:17,770
אפילו אחד לא נפגע.

40
00:02:18,690 --> 00:02:24,480
אומנם מתוך האלף טילים האלה יש,
כמדומני אמרו 24 שנהרגו,

41
00:02:25,410 --> 00:02:27,950
אבל הם כולם בתוך עזה,
שהטילים נפלו עליהם.

42
00:02:28,290 --> 00:02:30,560
שלחו לכיוון ישראל וזה נפל עליהם.

43
00:02:33,100 --> 00:02:37,470
כמה חסדי השם שעושה איתנו
שאדם צריך לפתוח את העיניים ולראות

44
00:02:37,760 --> 00:02:40,260
שמצד אחד הקב"ה מעורר אותנו,

45
00:02:40,370 --> 00:02:43,100
כי עצם זה שומעים שיש טילים, יש רעש.

46
00:02:43,440 --> 00:02:44,980
עוד פה פחות מרגישים,

47
00:02:44,990 --> 00:02:49,240
בדרום האחים שלנו באיזו תחושה חיים,
חרדות, פחדים.

48
00:02:49,780 --> 00:02:53,160
אבל זה נועד מצד אחד
לעורר אותנו לחשבון נפש,

49
00:02:53,590 --> 00:02:56,370
ומצד שני הקב"ה אומר:
תדעו שאני אוהב אתכם,

50
00:02:56,390 --> 00:02:58,140
אני לא רוצה
להכות אתכם ברצינות.

51
00:02:58,600 --> 00:02:59,640
רק לעורר אתכם.

52
00:02:59,660 --> 00:03:03,160
ממש רואים את חסדי השם.
כל סבב לחימה רואים את הניסים האלה.