הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - באיזה גוף תקום הנשמה בתחיית המתים?

הרב זמיר כהן

מהם ניצוצות של הנשמה? עם איזו נשמה יקום האדם בתחיית המתים? ועל איזו עבירה לא זוכים לקום בתחיית המתים? הרב זמיר כהן  עונה על הכל בסרטון קצר ומרתק

(אורך 3:42)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,350 --> 00:00:02,640
מה קורה במצב שאדם
צריך לחזור בגלגול?

2
00:00:02,730 --> 00:00:04,430
כל הנשמה חוזרת בגלגול?

3
00:00:04,440 --> 00:00:06,030
הרי יש לו הרבה מצוות שהוא עשה,

4
00:00:06,040 --> 00:00:08,720
ואם הוא יחזור
וילכלך את עצמו יותר מאשר לפני?

5
00:00:09,460 --> 00:00:12,920
מה עושה הקב"ה בחסדו?
מפצל את הנשמה.

6
00:00:13,830 --> 00:00:15,890
החלק המתוקן נשאר למעלה.

7
00:00:16,360 --> 00:00:19,770
החלק הלא מתוקן הוא זה שחוזר לעולם.

8
00:00:20,990 --> 00:00:23,960
פיצול של נשמה זה לא פיצול חומרי.

9
00:00:23,980 --> 00:00:26,900
אם לוקחים נייר וקורעים אותו לשניים,
מה שיש פה אין פה,

10
00:00:26,910 --> 00:00:29,190
אלה שני חלקים
כי זה פיצול חומרי.

11
00:00:29,580 --> 00:00:32,470
פיצול רוחני זה כמו
שמדליקים שלהבת משלהבת.

12
00:00:32,490 --> 00:00:34,380
נחסר משהו מהשלהבת הראשונה?

13
00:00:34,750 --> 00:00:35,926
נהיו עכשיו שתי שלהבות.

14
00:00:36,310 --> 00:00:38,740
עצם הפיצול זה צער גדול לנשמה.

15
00:00:38,750 --> 00:00:40,680
יש לו ייסורים באותה שעה
מהפיצול הזה,

16
00:00:40,690 --> 00:00:43,380
אבל זה חלק מהכפרת עוונות שלו
שצריך לחזור בגלגול.

17
00:00:44,000 --> 00:00:47,050
החלק הלא מתוקן
הוא זה שחוזר לעולם.

18
00:00:48,480 --> 00:00:52,450
צריך עוד פעם לחזור בגלגול?
שוב עובר את התהליך הזה.

19
00:00:53,130 --> 00:00:56,600
יוצא שאותה נשמה
היא מתחלקת לשלושה ניצוצות,

20
00:00:56,630 --> 00:00:58,310
לשלושה סוגים של נשמות.

21
00:00:59,050 --> 00:01:02,000
אומר האר"י ז"ל
שכשמגיע זמן תחיית המתים,

22
00:01:02,400 --> 00:01:05,030
כל גוף מקבל את הנשמה שלו,
את החלק שלו,

23
00:01:05,050 --> 00:01:08,360
ושלושתם יכולים לקום לתחיית המתים,
אם שלושתם ראויים.

24
00:01:08,750 --> 00:01:10,680
אם אחד מהם לא ראוי לקום,
הוא לא יקום.

25
00:01:10,813 --> 00:01:12,772
למשל, כתוב שאדם שלא האמין

26
00:01:12,840 --> 00:01:16,380
שתהיה תחיית המתים,
הוא לא יקום לתחיית המתים.

27
00:01:16,900 --> 00:01:19,310
כי הקב"ה אומר לו:
לא האמנת שאני מסוגל,

28
00:01:19,340 --> 00:01:20,340
אז לא מגיע לך.

29
00:01:20,710 --> 00:01:24,630
כמה צריך לחזק את האמונה
בתחיית המתים בעצמנו, אצל הילדים,

30
00:01:24,650 --> 00:01:26,650
אצל הקרובי משפחה, איפה שמגיעים,

31
00:01:27,150 --> 00:01:28,130
לרומם את העניין.

32
00:01:28,140 --> 00:01:31,350
אחד מ-13 העיקרים של האמונה היהודית
זה תחיית המתים.

33
00:01:32,660 --> 00:01:35,650
עוד דבר שכתוב,
לא על כל עוון לא קמים בתחיית המתים,

34
00:01:35,660 --> 00:01:39,000
יש עוונות, כמו שאמרנו,
יש כפרת עוונות וקם לתחיית המתים.

35
00:01:39,380 --> 00:01:41,860
יש עוונות שאדם לא קם עליהם
לתחיית המתים.

36
00:01:43,390 --> 00:01:48,280
ריבית, למשל, אדם שמלווה בריבית,
כתוב שהוא לא קם לתחיית המתים.

37
00:01:49,480 --> 00:01:51,290
או שמלווה או שלווה.

38
00:01:51,380 --> 00:01:54,240
יש היום כאלה במצוקה,
הולכים לווים מהשוק האפור.

39
00:01:54,780 --> 00:01:57,680
זו טעות גדולה,
ללכת לקחת הלוואות בצורה כזו,

40
00:01:57,690 --> 00:02:00,830
חוץ ממה שהוא הורס לעצמו
את החיים של כל המשפחה שלו.

41
00:02:01,500 --> 00:02:05,620
יש מצוקה, צריך למצוא פתרונות,
אבל לא להיכנס לחובות מהסוגים האלה.

42
00:02:05,650 --> 00:02:07,030
יש בזה גם איסור ריבית.

43
00:02:08,790 --> 00:02:11,960
מהבנקים, מה שמותר,
כי לבנקים יש היתר עסקה.

44
00:02:12,600 --> 00:02:15,370
יש שטר, גם אדם ש...
ניקח דוגמה פשוטה,

45
00:02:16,500 --> 00:02:20,010
שני אחים, אחד בן 40, אחד בן 20.

46
00:02:20,430 --> 00:02:22,580
האח בן ה-40 כבר מבוסס כלכלית.

47
00:02:22,600 --> 00:02:24,260
ברוך השם, יש לו הרבה כסף.

48
00:02:24,800 --> 00:02:27,570
אחיו בן ה-20 עכשיו מתחתן,
רוצה לקנות דירה.

49
00:02:28,480 --> 00:02:31,640
והוא שומע שאחיו הולך לקחת
משכנתה מהבנק.

50
00:02:32,880 --> 00:02:37,019
והוא אומר לאחיו: "כמה אתה הולך
לשלם לבנק את הריבית

51
00:02:37,380 --> 00:02:39,600
"על ה-20 שנה של ההלוואה שאתה לוקח?

52
00:02:40,690 --> 00:02:44,540
"אחוז כזה? אני מוכן לתת לך
שליש ממה שאתה הולך לשלם לבנק.

53
00:02:45,120 --> 00:02:46,950
"אני אלווה לך, יש לי כסף בחשבון.

54
00:02:47,140 --> 00:02:49,740
"אני אלווה לך, תן לי שליש
ממה שאתה משלם לבנק".

55
00:02:50,240 --> 00:02:51,880
לאחיו זה חסד גדול, נכון?

56
00:02:51,910 --> 00:02:54,080
למה שישלם לבנק כל כך הרבה, פי 3?

57
00:02:54,170 --> 00:02:55,580
פה הוא יכול לתת לו שליש.

58
00:02:56,240 --> 00:03:00,720
אבל אם הוא מלווה לו בלי היתר עסקה,
סיבך את שניהם שלא יקומו לתחיית המתים

59
00:03:00,730 --> 00:03:02,760
ועוברים איסור של ריבית דאורייתא.

60
00:03:03,790 --> 00:03:07,230
אז מה יעשו? ילכו לרב,
יש שטרות מיוחדים של היתר עסקה.

61
00:03:07,520 --> 00:03:11,140
זה שטר משפטי שהופך את ההלוואה
לסוג של שותפות,

62
00:03:11,160 --> 00:03:12,360
ובאופן כזה מותר.

63
00:03:12,930 --> 00:03:15,680
אבל בלי זה יש בזה בעיה של מלווה בריבית.

64
00:03:16,040 --> 00:03:19,430
אדם שיודע שהוא לווה בריבית
או שהלווה בריבית,

65
00:03:20,180 --> 00:03:24,410
צריך לעשות על זה תשובה, לתקן את עצמו,
ללכת לאותו אדם שהוא הלווה

66
00:03:24,420 --> 00:03:27,100
ויגיד לו: "אני רוצה
להחזיר לך את הכסף שלקחתי".

67
00:03:27,380 --> 00:03:30,400
אם הוא יגיד לו
"אני מוחל לך, לא רוצה לקחת חזרה", בסדר.

68
00:03:30,430 --> 00:03:32,670
אבל אם הוא יגיד לו
"כן, אני אקח", צריך לתת לו את זה.

69
00:03:32,790 --> 00:03:37,860
ולעשות תשובה על האיסור שעבר
על הלוואה בריבית באותו הזמן.