הרב זמיר כהן: הייסורים - נקמה או נקיון?

הרב זמיר כהן

מדוע באים ייסורים על האדם, וכיצד יש לקבל אותם? הרב זמיר כהן במסר קצר ומחזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,300 --> 00:00:04,380
אומר האר"י ז"ל:
כשהנשמה חוזרת בגלגול,

2
00:00:05,050 --> 00:00:08,050
אם האדם הזה עבר מסלול
של עבודת השם,

3
00:00:08,290 --> 00:00:12,540
ולא שאין עוונות, "כי אדם אין צדיק בארץ
אשר יעשה טוב ולא יחטא".

4
00:00:12,560 --> 00:00:14,250
כל אחד יש לו את המעידות שלו.

5
00:00:14,360 --> 00:00:18,577
אצל גדולי ישראל זה בדקויות של ביטול תורה,
אצל אנשים פשוטים זה בדברים אחרים.

6
00:00:20,260 --> 00:00:21,660
מגיע לעולם האמת.

7
00:00:22,110 --> 00:00:25,560
אם עשה תשובה על העוונות,
כשהיה בעולם הזה התחרט,

8
00:00:25,570 --> 00:00:28,120
"כל דבר שעשיתי נגד רצון השם
אני מתחרט.

9
00:00:28,570 --> 00:00:31,170
"מקבל על עצמי שינוי, דף חדש",

10
00:00:31,710 --> 00:00:34,870
האדם הזה כשנפטר בצורה כזו,
מגיע לעולם הבא -

11
00:00:35,210 --> 00:00:36,190
ישר גן עדן,

12
00:00:36,480 --> 00:00:39,640
כי כל העוונות שהוא עשה,
עשה עליהם תשובה. נהיה נקי מהם.

13
00:00:40,600 --> 00:00:44,750
אדם שמגיע לעולם הבא
ויש לו מצוות, אבל יש לו גם עוונות,

14
00:00:44,780 --> 00:00:46,990
כי על חלק עשה תשובה,
על חלק לא עשה תשובה.

15
00:00:47,250 --> 00:00:48,990
אז על מה שלא עשה תשובה, מה איתם?

16
00:00:49,870 --> 00:00:53,580
או שמנקים אותו בעולם הבא
מכל העוונות שהוא עשה.

17
00:00:53,600 --> 00:00:56,300
צריך לדעת, כל המושגים
של גיהינום ועונשים,

18
00:00:56,310 --> 00:00:58,790
זה לא נקמה שאלוקים מתנקם באדם.

19
00:00:59,200 --> 00:01:00,830
זה מכבסה, סוג של ניקיון.

20
00:01:00,840 --> 00:01:03,250
הוא אומר לו: לטובתך,
אתה לא יכול להיכנס לגן עדן

21
00:01:03,300 --> 00:01:06,820
לקבל שכר על המצוות
כשיש לך בנשמה כתמים של העוונות.

22
00:01:07,120 --> 00:01:10,080
נכבס אותך, ננקה אותך.
זה לא נעים כל כך להיות שם,

23
00:01:10,210 --> 00:01:15,110
אבל אחר כך מסיים, נכנס לגן עדן,
מקבל את שכרו על כל המצוות שהוא עשה.

24
00:01:15,900 --> 00:01:19,350
יש עוונות שאין ברירה,
 וצריך להחזיר את האדם בגלגול.

25
00:01:19,500 --> 00:01:21,640
אדם שגזל מאחרים, גנב מהם,

26
00:01:22,010 --> 00:01:24,120
בא לעולם הבא, אפשר לנקות אותו שם?

27
00:01:24,130 --> 00:01:25,910
הוא חייב כסף,
אי אפשר לנקות אותו.

28
00:01:26,220 --> 00:01:30,960
מחזירים אותו בגלגול לעולם,
ואז הוא מאבד כסף שהוא עבד עליו.

29
00:01:31,140 --> 00:01:35,960
מי מוצא את הכסף ושמח?
זה שהוא גנב ממנו בגלגול הקודם.

30
00:01:36,010 --> 00:01:38,060
ואם גם ההוא מת,
אז היורשים שלו,

31
00:01:38,130 --> 00:01:39,950
כי הם היורשים, זה הכסף שלהם.

32
00:01:41,010 --> 00:01:46,970
לכן ביהדות לא מתעצבים
ולא מתאבלים על כסף שהלך.

33
00:01:47,520 --> 00:01:49,480
אדם שאיבד כסף,
הפסיד כסף,

34
00:01:49,490 --> 00:01:52,450
צריך להגיד: "זה משמיים, יש פה איזו כפרה,
לא יודע את החשבונות,

35
00:01:52,460 --> 00:01:53,960
"אבל ודאי יש פה משהו טוב".

36
00:01:54,000 --> 00:01:57,270
לא להיכנס לעצבות
מכל הנושא הזה של הכספים.

37
00:01:57,290 --> 00:02:00,930
שזה לפעמים כואב, אדם מרגיש
"טרחתי, עבדתי, הכול נעלם".

38
00:02:01,110 --> 00:02:02,840
אתה לא יכול לדעת
מה היה גלגולים קודמים,

39
00:02:02,850 --> 00:02:04,650
מה החשבונות של הקב"ה.

40
00:02:04,800 --> 00:02:06,400
יודעים שהכול לטובה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה