הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - פלאי המים בעולם

הרב זמיר כהן

בסרטון מרתק ומחכים מסביר הרב זמיר כהן על פלאי המים בעולם ועל החסד שעשה הבורא שתכנן הכל בצורה מדוייקת ומושלמת עבורינו

(אורך 4:49)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,700 --> 00:00:04,710
יש בעולם אוקיינוסים,
שהם שני שליש מהעולם, ויש יבשה.

2
00:00:05,450 --> 00:00:08,040
בני אדם, יצורים שונים, חיים ביבשה

3
00:00:09,830 --> 00:00:11,150
וכל אלה צריכים מים.

4
00:00:11,860 --> 00:00:15,350
מים לשתייה לרחיצה, להשקות.

5
00:00:15,680 --> 00:00:17,130
צריך כמויות של מים.

6
00:00:18,370 --> 00:00:20,090
עכשיו כל אחד יחשוב לעצמו,

7
00:00:20,890 --> 00:00:24,890
אם אתה עכשיו היית מארגן
כזה עולם, איך היית מסתדר עם זה?

8
00:00:25,410 --> 00:00:27,370
יש לך בני אדם שאתה צריך לספק להם כמויות...

9
00:00:27,380 --> 00:00:30,680
אז מה תגיד? "טוב, אני אכין להם
בארות מלאים במים".

10
00:00:31,150 --> 00:00:35,390
ישתמשו במים, הכול ייגמר,
יתלכלכו המים, מה אתה עושה עכשיו?

11
00:00:35,920 --> 00:00:39,880
איך אתה מספק להם מים נקיים
שוב לשתייה? בעיה.

12
00:00:40,860 --> 00:00:42,840
מה עשה הקב"ה בחוכמתו?

13
00:00:43,950 --> 00:00:50,450
הטביע טבע במים שבזמן
שהם מתחממים הם הופכים לגז, לאדים.

14
00:00:50,980 --> 00:00:52,600
מנוזל הם הופכים לגז,

15
00:00:53,010 --> 00:00:55,822
משאירים את כל הלכלוך ואת המלחים למטה,

16
00:00:56,090 --> 00:00:58,010
ועולים מים נקיים למעלה.

17
00:00:58,800 --> 00:01:02,240
כשמאדים את המים,
כל מי האוקיינוסים כשהם מתאדים,

18
00:01:02,480 --> 00:01:06,420
מים עכורים שיש ברחובות שהתייבשו,
לא רק נספגו, גם התאדו,

19
00:01:06,430 --> 00:01:09,940
מה התאדה? מים נקיים, צלולים.
כל הלכלוך נשאר למטה.

20
00:01:10,790 --> 00:01:13,270
עולים למעלה, הופכים להיות עננים.

21
00:01:14,890 --> 00:01:18,090
אז יפה מאוד,
ארגנת עכשיו כמויות של מים באוויר

22
00:01:18,280 --> 00:01:22,250
שהם יותר קלים כי הם הפכו לגז,
אבל הם נמצאים מעל האוקיינוסים.

23
00:01:23,590 --> 00:01:27,700
כשיהפכו שוב למים המים הנקיים
ירדו שוב לאוקיינוס. מה הרווחת?

24
00:01:28,340 --> 00:01:29,750
מה עשה הקב"ה?

25
00:01:30,600 --> 00:01:35,360
סידר בטבע האוויר,
שצריכים אותו לנשימה שלנו,

26
00:01:35,830 --> 00:01:40,900
סידר בטבעו שכשהאוויר מתחמם
הוא עולה למעלה.

27
00:01:41,840 --> 00:01:45,700
אז באזורים החמים של כדור הארץ
האוויר מתחמם, מתחיל לעלות.

28
00:01:45,940 --> 00:01:48,390
נוצר חלל, מי נכנס לחלל הזה?

29
00:01:48,980 --> 00:01:51,650
האוויר מהמדינות האחרות, המדינות הקרות.

30
00:01:52,300 --> 00:01:53,850
ואז נוצרו רוחות.

31
00:01:53,970 --> 00:01:56,970
יש כמה גורמים שיוצרים את הרוחות.
זה אחד הגורמים,

32
00:01:56,980 --> 00:02:01,230
שיש חוק טבע שהאוויר החם עולה,
האוויר הקר תופס את מקומו

33
00:02:01,480 --> 00:02:02,890
ואז נהיית רוח שנושבת.

34
00:02:02,920 --> 00:02:07,180
כשהיא נושבת, כל העננים
שנמצאים שם מעל האוקיינוסים,

35
00:02:07,260 --> 00:02:11,960
כמויות, טונות של מים נקיים שעכשיו נמצאים
באוויר כי הם הפכו להיות אדים,

36
00:02:12,460 --> 00:02:15,530
כל הטונות האלה נוסעים עם הרוחות,
לאיפה? ליבשה.

37
00:02:16,100 --> 00:02:18,760
כשמגיעים ליבשה, משנה להם את הטמפרטורה,

38
00:02:18,790 --> 00:02:22,260
שוב האדים חוזרים להיות מים
ויורדים מים נקיים.

39
00:02:22,890 --> 00:02:24,970
שוטפים את הכבישים, את המכוניות,

40
00:02:24,980 --> 00:02:28,110
ממלאים מאגרים, אפשר להשקות את השדות.

41
00:02:28,230 --> 00:02:30,360
אנשים יכולים לשתות, יכולים להתרחץ.

42
00:02:30,390 --> 00:02:33,160
לכלכת את המים?
אל תדאג, יש מי שינקה אותם חזרה.

43
00:02:33,320 --> 00:02:37,310
הם עוד פעם יתאדו, יחזרו.
זה מחזור המים שכל הזמן חוזר.

44
00:02:38,160 --> 00:02:39,560
אבל עדיין יש פה בעיה.

45
00:02:40,300 --> 00:02:44,580
אתה יוצא מהבית והענן מתחיל להוריד גשם.

46
00:02:46,140 --> 00:02:52,980
אם טיפות המים היו פוגשות זו את זו בדרך
והופכות להיות חבית של מים,

47
00:02:53,390 --> 00:02:57,530
כשאדם היה יוצא מהבית היה יכול למות
רק מהחבטה של החבית של המים.

48
00:02:58,000 --> 00:02:59,350
מים כבדים.

49
00:03:00,660 --> 00:03:02,730
פתאום יורד עליך מטח של כמות.

50
00:03:02,754 --> 00:03:06,735
יש מקומות לפעמים
 שקורה דברים כאלה שיורד שבר ענן או...

51
00:03:06,760 --> 00:03:07,450
זה נורא.

52
00:03:08,730 --> 00:03:10,120
מה עשה הקב"ה?

53
00:03:10,420 --> 00:03:15,310
נתן הוראה בטבע שטיפות המים,
כשיורדות מהעננים,

54
00:03:15,330 --> 00:03:17,560
אין להן רשות לנגוע אחת בשנייה.

55
00:03:18,770 --> 00:03:23,000
כשהרוח נושבת, מי שיראה,
ישים לב מה קורה,

56
00:03:23,030 --> 00:03:25,820
כל הטיפות יורדות באלכסון.

57
00:03:26,150 --> 00:03:31,350
הרוח נושבת, טיפה אמורה לפגוע בטיפה
ולרדת חבית על ראשים של אנשים.

58
00:03:31,800 --> 00:03:33,380
אבל הכול עובר לאלכסון.

59
00:03:34,440 --> 00:03:39,440
אז המדענים ינסו להסביר חוקי טבע,
אבל הכול חוקים אלוקיים שהקב"ה קבע

60
00:03:39,460 --> 00:03:40,940
כדי שאנחנו נוכל לחיות.

61
00:03:41,250 --> 00:03:44,020
אתה יוצא, המים מלטפים אותך,
גם מלטפים את האדמה.

62
00:03:44,170 --> 00:03:47,960
אדם שזרע את השדה, אם המים היו יורדים
כמו צינור של מכבי אש,

63
00:03:48,160 --> 00:03:51,270
כל הזרעים היו עפים החוצה,
כל העבודה הייתה יורדת לטמיון.

64
00:03:51,630 --> 00:03:52,920
אבל כשיורדים טיפות...

65
00:03:54,270 --> 00:04:00,950
מה קורה במקומות של הרים
שהמים יורדים ולא מספיקים להיספג שם?

66
00:04:00,960 --> 00:04:03,710
גם ההרים רוצים לשתות מים, לצמחים וכדומה.

67
00:04:04,600 --> 00:04:06,080
יש פתרון של שלגים,

68
00:04:07,660 --> 00:04:12,950
שיש עוד חוק טבע,
שהמים יכולים להיות או נוזל או גז או מוצק.

69
00:04:13,630 --> 00:04:17,230
כשהם מתקררים הופכים להיות מוצק
ואז יורד שלג, פתיתי שלג.

70
00:04:17,250 --> 00:04:20,710
מי שרואה בהגדלה איזה פלא,
אין שני פתיתי שלג דומים אחד לשני.

71
00:04:21,190 --> 00:04:22,790
כל כך הרבה צורות גיאומטריות.

72
00:04:22,810 --> 00:04:26,170
איזו חוכמה אלוקית רק להתבונן
בפלאי המים והשלגים.

73
00:04:27,060 --> 00:04:28,740
ואז יש מעטה של שלג.

74
00:04:28,770 --> 00:04:33,420
כשהשלג נמס לאט לאט
הוא נספג באדמה, ממלא מאגרי מים.

75
00:04:33,900 --> 00:04:38,170
החרמון שמפשיר מספק הרבה מים
גם כשלא יורדים גשמים.

76
00:04:38,180 --> 00:04:40,710
עדיין יש מים שמגיעים לשם.

77
00:04:41,210 --> 00:04:45,270
ועוד אפשר לדבר המון
על כל מה שנוגע לעולם של המים.