הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - הערכה עצמית

הרב חיים זאיד

העם הנבחר: מהו המעמד של היהודי בעולם וכיצד זה אמור להשפיע על כל מהלך חיינו? הרב חיים זאיד בשיחה על התפקיד המרומם שלשמו נבחרנו

(אורך 15:08)