x
ערוץ הידברות

"הרב אורי זוהר התחיל את היום בשלוש וחצי לפנות בוקר": ריאיון בעקבות מסע חייו

ערוץ הידברות

הרב דן טיומקין, תלמידו של הרב אורי זוהר זצ"ל, מספר לעודד הרוש על דמותו הייחודית ועל הקשר האישי איתו: "הוא הפנה את כל הטורים הגבוהים של עבודת השם לחינוך מכיל, אוהב ומקרב"

(אורך 10:23)