הרב ברוך רוזנבלום

מעולם לא ידעתי מיהו אורי זוהר עד שד"ר מת"א גילה לי - הרב ברוך רוזנבלום בהספד על הרב אורי זוהר ז"ל

הרב ברוך רוזנבלום

מעולם לא ידעתי מיהו אורי זוהר עד שד"ר מת"א גילה לי - הרב ברוך רוזנבלום בהספד על הרב אורי זוהר ז"ל