הרב ברוך רוזנבלום

הכנה לחג השבועות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בשיעור הכנה לכבוד חג השבועות