הרב זמיר כהן: יום ירושלים - העיר שחוברה לה יחדיו

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מסביר כיצד אנו צריכים לציין את יום ירושלים ולשמוח בנס הגדול שנעשה לנו 

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,250 --> 00:00:02,133
האם מצד ההלכה צריך לציין

2
00:00:02,157 --> 00:00:04,312
את יום ירושלים באופן מסוים?

3
00:00:04,880 --> 00:00:06,590
לגבי יום ירושלים,

4
00:00:08,020 --> 00:00:10,870
ובכלל, כל נס שמתרחש לעם ישראל,

5
00:00:10,910 --> 00:00:14,980
החובה שלנו להודות ולהלל ולשבח את הקב"ה.

6
00:00:16,049 --> 00:00:18,149
מלחמת ששת הימים, זה אחד הניסים

7
00:00:18,174 --> 00:00:20,850
הגדולים ביותר שהיו בדור שלנו.

8
00:00:21,880 --> 00:00:26,020
המבוגרים עוד זוכרים, שש מדינות:

9
00:00:26,640 --> 00:00:30,920
מצרים, סוריה, ירדן, לבנון, עיראק,

10
00:00:30,950 --> 00:00:34,080
באו מתנדבים גם מערב הסעודית להילחם איתם.

11
00:00:35,980 --> 00:00:38,480
ועשו קואליציה ענקית של מדינות.

12
00:00:39,360 --> 00:00:42,460
איפה היה הגבול הירדני? בתוך ירושלים.

13
00:00:42,790 --> 00:00:45,650
העיר העתיקה הייתה שייכת לירדנים,

14
00:00:46,720 --> 00:00:49,930
והגבול בין ירדן לישראל

15
00:00:49,970 --> 00:00:51,840
היה באזור שם של שמואל הנביא.

16
00:00:51,860 --> 00:00:53,660
היום כולם נוסעים שם בקלות.

17
00:00:53,690 --> 00:00:54,820
פה היה הגבול.

18
00:00:55,950 --> 00:00:58,890
ופגזים היו נוחתים מירושלים העתיקה

19
00:00:58,920 --> 00:01:00,900
על ירושלים החדשה.

20
00:01:01,570 --> 00:01:03,870
אחרי ששת הימים, אמרו שבזה נרמז

21
00:01:03,880 --> 00:01:06,100
מה שאמר דוד המלך בתהילים:

22
00:01:06,120 --> 00:01:07,680
"כעיר שחוברה לה יחדיו".

23
00:01:07,700 --> 00:01:08,730
תמיד היה קשה להבין

24
00:01:08,750 --> 00:01:11,140
מתי ירושלים הייתה מפוצלת, שחיברו אותה.

25
00:01:11,740 --> 00:01:14,590
והנה היא התחברה, כעיר שחוברה לה יחדיו.

26
00:01:17,710 --> 00:01:21,030
מספר המטוסים שהיה לארצות ערב יחד

27
00:01:21,050 --> 00:01:24,350
היה פי כמה וכמה ממספר המטוסים של ישראל.

28
00:01:24,800 --> 00:01:27,650
החיילים שהיו להם, "כחול אשר על שפת הים".

29
00:01:27,680 --> 00:01:28,770
אי אפשר להשוות בכלל

30
00:01:28,800 --> 00:01:31,030
למספר של החיילים שהיה לעם ישראל.

31
00:01:33,990 --> 00:01:37,890
בתל אביב, אז לא פרסמו את זה לפני המלחמה

32
00:01:37,910 --> 00:01:39,970
כדי לא להוריד את המורל של העם,

33
00:01:40,290 --> 00:01:42,370
אבל בתל אביב גנים ציבוריים

34
00:01:42,400 --> 00:01:44,480
הוכשרו על ידי החברה קדישא.

35
00:01:44,530 --> 00:01:46,350
לפני שקוברים בבית קברות

36
00:01:46,370 --> 00:01:48,940
צריך לקדש את המקום, להכשיר אותו.

37
00:01:49,190 --> 00:01:51,830
סוגרים אותו. יש מעמד מיוחד שעושים.

38
00:01:52,080 --> 00:01:53,970
סגרו גנים ציבוריים שלמים,

39
00:01:53,990 --> 00:01:56,020
הכשירו אותם לבתי קברות המוניים.

40
00:01:56,050 --> 00:01:57,490
היו בטוחים מהממשלה

41
00:01:57,520 --> 00:01:59,640
שנצטרך קברי אחים, חס ושלום.

42
00:01:59,660 --> 00:02:01,470
שלא יספיקו לקבור את כולם.

43
00:02:02,640 --> 00:02:05,390
הפחד הגדול היה שהמדינה הולכת להימחק.

44
00:02:06,050 --> 00:02:08,320
מי חלם שתוך שישה ימים

45
00:02:08,800 --> 00:02:12,520
"מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים"?

46
00:02:12,970 --> 00:02:14,360
אז אומנם גדולי המקובלים,

47
00:02:14,400 --> 00:02:16,960
היו צדיקי עולם באותה תקופה,

48
00:02:17,110 --> 00:02:19,170
הלכו לקבר רחל, מה שעשו שם,

49
00:02:19,200 --> 00:02:20,690
התשובה שהייתה בעם ישראל,

50
00:02:20,720 --> 00:02:22,760
ההתעוררות הגדולה, האחדות.

51
00:02:22,930 --> 00:02:24,460
כשעם ישראל מרגיש מאוחד,

52
00:02:24,490 --> 00:02:26,720
כמה זה נותן שמירה והגנה

53
00:02:26,740 --> 00:02:28,720
כמו כיפת ברזל על עם ישראל.

54
00:02:29,610 --> 00:02:33,530
ותוך שישה ימים ניצחו את כולם, ועוד כבשו,

55
00:02:33,555 --> 00:02:36,380
 ירושלים הפכה להיות של עם ישראל.

56
00:02:37,600 --> 00:02:39,440
זה לא ייאמן כי יסופר.

57
00:02:40,420 --> 00:02:43,160
לכן גם מרן הרב עובדיה יוסף,

58
00:02:43,180 --> 00:02:44,980
גם הרב בן-ציון אבא שאול

59
00:02:45,020 --> 00:02:48,130
והרבה מגדולי ישראל הורו

60
00:02:48,190 --> 00:02:51,480
שביום ירושלים צריך להודות לקב"ה.

61
00:02:52,070 --> 00:02:54,690
אם יכולים לעשות איזו סעודת מצווה

62
00:02:54,720 --> 00:02:56,880
עם דברי תורה וחיזוק לציבור.

63
00:02:57,290 --> 00:03:00,270
לומר הלל, אין היום סמכות לאף אחד לתקן הלל,

64
00:03:00,280 --> 00:03:02,770
לא ביום ירושלים ולא ביום העצמאות.

65
00:03:02,930 --> 00:03:04,690
לא אומרים הלל.

66
00:03:04,730 --> 00:03:06,410
מי שרוצה לומר הלל ביום העצמאות,

67
00:03:06,420 --> 00:03:07,600
יאמר בלי ברכה.

68
00:03:07,850 --> 00:03:09,600
אלה שאומרים ברכה, זו ברכה לבטלה.

69
00:03:09,610 --> 00:03:10,570
אסור לברך.

70
00:03:10,590 --> 00:03:11,800
למי יש היום סמכות?

71
00:03:11,840 --> 00:03:13,700
אז היו חכמים ברוח הקודש

72
00:03:13,720 --> 00:03:16,380
יכלו לתקן ברכות, יכלו לתקן תקנות.

73
00:03:16,780 --> 00:03:18,890
אבל להימנע מאמירת תחנון.

74
00:03:18,920 --> 00:03:19,860
ההוראה שלהם הייתה

75
00:03:19,880 --> 00:03:22,120
ביום ירושלים לא לומר תחנון.

76
00:03:22,180 --> 00:03:24,190
וכל אדם צריך למצוא את הדרך שלו

77
00:03:24,220 --> 00:03:26,080
איך להודות לבורא עולם

78
00:03:26,100 --> 00:03:28,420
על הנס הגדול הזה שעשה לעם ישראל.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה