x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - איך להלוות?

הרב הרצל חודר

"וחי אחיך עימך" - כיצד הלוואה בריבית פוגמת באיכות החיים המשותפים של הלווה והמלווה? הרב הרצל חודר במסר קצר 

(אורך 2:14)