הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - סיפורי צדיקים: רבי אליהו אבא שאול

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בכמה רגעים על גדלותו בתורה וצדקותו של הצדיק רבי אליהו אבא שאול

(אורך 4:39)