הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - איפה אתה חי?

הרב שניר גואטה

השם יתברך נתן לך כל טוב - אל תהרוס את זה זה! הרב שניר גואטה במסר קצר על מבט שיכול לשנות הכל

(אורך 2:10)