x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - האם מותר לישון בבית בלי חנוכת הבית?

הרב זמיר כהן

מה העניין של חנוכת הבית, והאם מותר לישון בבית חדש שלא קיימו בו את המצוה? הרב זמיר כהן עם תשובה שחשוב לדעת

(אורך 1:44)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,010 --> 00:00:01,990
שאלה מצויה שהרבה שואלים:

2
00:00:03,480 --> 00:00:09,560
אני עובר דירה.
ארגזים, ריהוט, כל הבית בלגן שלם.

3
00:00:10,171 --> 00:00:12,520
מותר לישון בבית לפני חנוכת הבית?

4
00:00:13,080 --> 00:00:15,720
נכון שאין בזה איסור,
אבל מצד העניין.

5
00:00:16,510 --> 00:00:17,770
הרי אין חיוב.

6
00:00:18,160 --> 00:00:22,190
אדם לא חייב לעשות חנוכת הבית.
זה לא כמו מזוזה, שמצווה מהתורה וחובה.

7
00:00:22,230 --> 00:00:23,960
רוצה - תעשה,
לא רוצה - אל תעשה.

8
00:00:24,080 --> 00:00:25,830
רק זה הגנה ושמירה טובה.

9
00:00:26,210 --> 00:00:28,560
אבל אדם ששואל מצד העניין:

10
00:00:29,240 --> 00:00:32,190
האם מיד או שאפשר לחכות
שבוע-שבועיים, קצת נתארגן?

11
00:00:32,210 --> 00:00:34,730
בינתיים ישנים בבית,
אחר כך נעשה חנוכת הבית.

12
00:00:36,100 --> 00:00:40,470
התשובה היא: תלוי אם גרו אנשים
בבית הזה לפני כן או לא.

13
00:00:41,190 --> 00:00:43,580
אם מדובר בבית שעכשיו בנו אותו,

14
00:00:44,920 --> 00:00:49,120
והמשפחה שנכנסת 
היא המשפחה הראשונה שגרה במקום -

15
00:00:49,780 --> 00:00:53,900
עצה טובה: לא לישון בבית הזה
לפני שעושים בו חנוכת הבית.

16
00:00:54,580 --> 00:00:56,760
אפילו שיש ארגזים, יש הכול,

17
00:00:56,780 --> 00:01:01,120
אז אל תביא אוכל, תביא שני בקבוקי שתייה,
עשרה שיגידו את הלימוד.

18
00:01:01,310 --> 00:01:05,910
אם קשה לכולם לקרוא את כל הלימוד,
זה לוקח איזה שעה,

19
00:01:06,030 --> 00:01:07,370
אפילו לחלק את זה בין כולם:

20
00:01:07,420 --> 00:01:09,840
אתה תקרא מעמוד זה עד עמוד זה,
אתה מעמוד זה...

21
00:01:09,870 --> 00:01:12,810
אבל שיהיה שם את הלימוד
של חנוכת הבית לפני שישנים.

22
00:01:13,410 --> 00:01:15,770
אם מדובר בבית שגרו בו אנשים,

23
00:01:16,470 --> 00:01:18,100
לא צריך להקפיד כל כך.

24
00:01:18,130 --> 00:01:20,490
אפשר להמתין שבוע-שבועיים
ואחר כך.

25
00:01:20,950 --> 00:01:25,210
כי המקובלים מציינים
שבית שלא גרו שם אנשים,

26
00:01:25,420 --> 00:01:28,970
יש מה שנקרא בשם "החיצונים",
כוחות רוחניים שונים,

27
00:01:29,300 --> 00:01:33,060
שפעמים שאם פלשו לתחום שלהם
ובנו שם בית,

28
00:01:33,090 --> 00:01:34,460
זה יכול להציק להם.

29
00:01:34,490 --> 00:01:37,600
וחנוכת הבית מטהרת את המקום,
מנקה את המקום.

30
00:01:37,710 --> 00:01:39,960
לכן חשוב להיזהר בדבר.