x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - למה בלי מידות טובות אין תורה?

הרב אייל אונגר

המידות הטובות של אבות ואמהות האומה הם אבני היסוד לבניין עם ישראל. הרב אייל אונגר בשיחה מרתקת מתבונן בדרכיהם ומסביר מדוע ללא מידות טובות אין תורה

(אורך 29:16)