x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - סוד החמץ והמצה

הרב זמיר כהן

מהי העבודה הפנימית שאנו נדרשים לעשות בערב פסח? הרב זמיר כהן מסביר מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי ביעור החמץ

(אורך 9:28)