x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - המסר של ליל הסדר לחיים

הרב זמיר כהן

הנס הגדול של יציאת מצרים שאירע לעם ישראל, נותן תקווה ומסר אדיר לחיים האישיים של כל אחד. הרב זמיר כהן בקטע קצר

(אורך 1:58)