x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה השם מביא ייסורים לאדם?

הרב זמיר כהן

למה השם מביא ייסורים לאדם? הרב זמיר כהן מבהיר מהו המבט האמיתי על כל הצרות והייסורים שיש בעולם

(אורך 4:35)