הרב אלמוג לוי

הרב אלמוג לוי - למה זוכה האדם השמח?

הרב אלמוג לוי

מה אדם יכול לזכות ולהשיג על ידי השמחה? הרב אלמוג לוי בשיחה מחזקת על מעלת וסגולת השמחה

(אורך 16:15)