x
הרב מרדכי חזיזה

הרב מרדכי חזיזה - הפרוזדור הגדול

הרב מרדכי חזיזה

העולם הזה מלא בנסיונות והתמודדויות, כדי לעבור אותו בשלום צריך להיות מחוברים להשם יתברך. הרב מרדכי חזיזה בשיחה מחזקת

(אורך 10:58)