x
הרב משה קינן

הרב משה קינן - מקשיבים לקולך

הרב משה קינן

אנו רגילים לחשוב שרק בני האדם שחיים פה בעולם קיימים, אך האם ישנן גם דמויות רוחניות שנמצאות כאן בעולם הזה? הרב משה קינן בהרצאה מרתקת

(אורך 15:05)