הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - הנסיון של משה מונטיפיורי

הרב שניר גואטה

משה מונטיפיורי עמד לאבד את כל רכושו למען שמירת השבת, האם הוא עמד בנסיון? ומה גילה לבסוף? הרב שניר גואטה בסיפור מרגש על מסירות נפש ועמידה בנסיון

(אורך 9:49)