x
הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - האומנות הגדולה ביותר

הרב רועי מזרחי

מהי האומנות הגדולה ביותר בחיים? הרב רועי מזרחי בבסיפור עם מסר עוצמתי על כוחה של השתיקה

(אורך 5:47)