x
הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - ריבון כל המעשים

הרב יגאל כהן

פעמים רבות בחיים אנחנו לא מקבלים בדיוק את מה שאנחנו רוצים. איך מתמודדים עם האכזבה ומבינים שהכל מלמעלה? הרב יגאל כהן בשיחה מחזקת וממלאת כוחות

(אורך 57:54)