הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - שער הביטחון: מעלת הבוטח

הרב יגאל כהן

הבוטח בהשם מביא על עצמו שפע גדול וברכה לחיים. איך מגיעים למצב של בטחון אמיתי? הרב יגאל כהן בשיחה מחזקת על פי הספר חובת הלבבות - שער הביטחון

(אורך 15:26)