הרב משה קינן

הרב משה קינן: בריאת עולם במידת הרחמים

הרב משה קינן

בעולם שהשם ברא, אדם שחוטא אינו נענש על כך מיד, וכן אדם שעושה מצוות אינו מקבל שכר מיד. מדוע זה ככה? הרב משה קינן בשיחה מרתקת על סוד ההנהגה של העולם ומשמעות הבחירה החופשית 

(אורך 15:25)