x
הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - מה עושים כשלא הולך?

הרב רועי מזרחי

מה עושים כשלא הולך? הרב רועי מזרחי במסר חזק: זאת ההסתכלות המיוחדת של היהודי על כל מה שקורה איתו בחיים

(אורך 4:23)