הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - פרשת וארא: ממצרים גאלתנו

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בשיעור מרתק על ההפטרה ופרשת השבוע - פרשת וארא

(אורך 56:52)