x
הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - תכלית האדם בעולמו

הרב ראובן אלבז

מהי התכלית בעולם הזה, וכיצד ניתן להגיע אליה? הרב ראובן אלבז בשיעור מחזק מתוך הספר "חובת הלבבות"

(אורך 58:31)