הרב ברוך רוזנבלום

משה רבנו וסוד הכישוף - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

האם משה רבנו השתמש בכישופים בזמן עשרת המכות?