הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - מהי משמעות האמונה בביאת המשיח?

הרב אייל אונגר

האמונה והציפייה לביאת המשיח היא אחת מעיקרי האמונה של היהדות, מדוע? הרב אייל אונגר בשיחה מעוררת מחשבה על מציאות העולם הזה 

(אורך 42:15)