הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - ברכות השחר: מודה אני

הרב יוסף בן פורת

בברכת 'מודה אני' האדם מושך על עצמו שפע ליום החדש, אז איך מודים להקב"ה כמו שצריך? הרב יוסף בן פורת בשיחה מיוחדת על איך צריך להיראות בוקר של יהודי

(אורך 14:22)