x
הרב מנחם שטיין

הרב מנחם שטיין - הצלחת הוותרן

הרב מנחם שטיין

מוויתור לא מפסידים: השכן נאלץ לוותר על השטח הפרטי בחצר, ולא דמיין שזה מה שיציל לבנו את החיים. הרב מנחם שטיין בסיפור מצמרר על וויתור

(אורך 9:47)