הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - סוגי מדליקי המנורה בחנוכה

הרב אייל אונגר

להדלקת הנרות בחנוכה ישנם 3 דרגות, מהם? ומהי הדרגה הגבוה ביותר? הרב אייל אונגר בשיחה מיוחדת לימי החנוכה

(אורך 21:36)