הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - חנוכה: סוף גמר החיתום

הרב דוד פריוף

ימי החנוכה הם סוף גמר החיתום של הדין מראש השנה. הרב דוד פריוף בשיחה מאלפת על סגולתם ומעלתם של ימים אלו

(אורך 15:23)