x
הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף – למה לא קניתי ג’יפ לאשתי?

הרב דוד פריוף

למה הרב פריוף לא קנה ג'יפ לאשתו ולמה צריך רב לכל שאלה? הרב פריוף עם עצה טובה לחיים