הרב ברוך רוזנבלום

חודש הנחמה - פרשת תולדות תשפ"ב - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה הנחמה הגדולה שיש בחודש כסליו ומתי יבנה בית המקדש?