x
הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה – למה השם מבטיח וזה לא מתקיים?

הרב שניר גואטה

"למה התורה מבטיחה וזה לא התקיים בי?" הרב שניר גואטה בקטע חזק לבעלי תשובה ובכלל. צפו

(אורך 03:23)