x
הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי – מעלת הציצית

הרב ירון אשכנזי

כשהחולה הגיע לטיפול עם ציצית, האחות סרבה להכניס אותו, אלא שאז קרה דבר מדהים. הרב ירון אשכנזי בסיפור מצמרר על מעלת הציצית. צפו