הרב ברוך רוזנבלום

פרשת וירא תשפ"ב - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

שיעור תורה עם הרב ברוך רוזנבלום - פרשת וירא תשפ"ב