הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: הכרת הטוב

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 54

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,360 --> 00:00:18,160
שלום וברכה וערב טוב לכולם.

2
00:00:18,840 --> 00:00:20,680
פרק ו', משנה ג':

3
00:00:47,080 --> 00:00:49,560
כך ממשיכה המשנה לפרט את ה"קל וחומר".

4
00:00:50,200 --> 00:00:55,445
ביאור הדבר, כל אדם צריך
להרגיל את עצמו להכרת הטוב.

5
00:00:57,040 --> 00:00:59,440
זה נכון בכל תחום בחיים, לא רק בלימוד.

6
00:00:59,920 --> 00:01:05,160
כל דבר, האדם צריך להרגיל את עצמו
להכיר טובה למי שעשה לו טובה

7
00:01:05,280 --> 00:01:06,800
ולא להיות כפוי טובה.

8
00:01:08,040 --> 00:01:10,280
אדם שהמידות שלו מקולקלות,

9
00:01:11,280 --> 00:01:16,040
כשהוא מקבל טובה מאדם
הוא מחפש סיבות למה להיות כפוי טובה.

10
00:01:16,760 --> 00:01:19,400
כי הוא לא מסוגל להרגיש, עם הגאווה שבו,

11
00:01:19,640 --> 00:01:22,400
הוא לא מסוגל להרגיש
ש"מישהו עשה לי טובה",

12
00:01:22,640 --> 00:01:24,400
ש"אני חייב משהו למישהו",

13
00:01:25,400 --> 00:01:29,400
ואז במקום שיכיר טובה למי שהיטיב לו,

14
00:01:29,640 --> 00:01:33,400
הוא מחפש סיבות למה האדם הזה
לא בסדר, למה "אני לא חייב לו כלום".

15
00:01:34,400 --> 00:01:35,880
זה מראה על מידות מקולקלות.

16
00:01:36,520 --> 00:01:41,760
אדם שיש לו מידות טובות,
אפילו על דבר קטן שעשו למענו מכיר טובה.

17
00:01:42,520 --> 00:01:46,240
דוגמה נפלאה לכך רואים

18
00:01:47,000 --> 00:01:49,240
בהוראה של הקב"ה למשה רבנו.

19
00:01:50,520 --> 00:01:52,520
עם ישראל צריך לצאת ממצרים.

20
00:01:52,600 --> 00:01:55,880
פרעה מתעקש,
לא רוצה להוציא אותם ממצרים.

21
00:01:56,600 --> 00:01:59,320
אומר הקב"ה למשה: תזהיר את פרעה

22
00:01:59,400 --> 00:02:02,600
שאם הוא לא יוציא
את עם ישראל ממצרים, הוא יקבל מכות.

23
00:02:04,880 --> 00:02:06,360
מכה ראשונה, מכת דם.

24
00:02:07,880 --> 00:02:10,600
פרעה מתעקש, מקבל את מכת דם.

25
00:02:11,880 --> 00:02:14,360
המעניין הוא שכתוב שם בפסוקים

26
00:02:15,120 --> 00:02:19,600
שהקב"ה לא אומר למשה:
קח את המטה, תכה את היאור

27
00:02:19,880 --> 00:02:21,600
והיאור יהפוך לדם.

28
00:02:22,080 --> 00:02:26,080
אלא הוא אומר לו:
צווה את אהרן, שאחיך ייקח את המטה.

29
00:02:26,600 --> 00:02:28,840
זה היה מקל שיש עליו את השם המפורש.

30
00:02:29,000 --> 00:02:31,840
יכה את היאור והיאור יהפוך לדם.

31
00:02:33,000 --> 00:02:34,840
אותו הדבר אחר כך, מכת כינים:

32
00:02:36,440 --> 00:02:39,200
אמור לאהרן, לא אתה,

33
00:02:39,440 --> 00:02:42,960
אהרן ייקח את המטה, יכה את עפר הארץ,

34
00:02:43,200 --> 00:02:44,200
והעפר יהיה כינים.

35
00:02:45,960 --> 00:02:47,440
למה אהרן, למה לא משה?

36
00:02:48,680 --> 00:02:51,960
אומרים חז"ל שהקב"ה אמר למשה רבנו כך:

37
00:02:52,440 --> 00:02:54,960
כשאתה היית תינוק רך,

38
00:02:56,330 --> 00:03:00,960
אימך פחדה מהמצרים, פרעה ציווה:
"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו".

39
00:03:01,320 --> 00:03:06,080
כשהחיפושים התהדקו,
היא שמה אותך בתיבה והניחה אותך ביאור.

40
00:03:06,600 --> 00:03:10,120
ואתה שטת ביאור, הגעת בין קני הסוף,

41
00:03:10,200 --> 00:03:14,160
עד שבת פרעה ראתה אותך,
הוציאה אותך, גידלה אותך בבית פרעה.

42
00:03:15,200 --> 00:03:17,160
ניצלת על ידי היאור.

43
00:03:18,080 --> 00:03:20,920
אל תהיה כפוי טובה, אל תכה את היאור.

44
00:03:21,040 --> 00:03:24,520
תאמר לאהרן שיעשה את זה.
אף על פי שהצלה של עם ישראל.

45
00:03:25,520 --> 00:03:27,520
לא אתה, תאמר לאהרן.

46
00:03:28,400 --> 00:03:33,280
כשרבת עם המצרי הזה. המצרי ראה
שאיש מצרי מכה איש עברי מאחיו.

47
00:03:33,520 --> 00:03:35,760
קם עליו משה. משה אז היה נסיך מצרי.

48
00:03:35,960 --> 00:03:37,760
אף אחד לא ידע שהוא בעצמו יהודי.

49
00:03:37,960 --> 00:03:40,640
גם הוא לא ידע מי הוא באמת,

50
00:03:41,120 --> 00:03:43,880
אבל קם על המצרי והכה אותו.

51
00:03:44,720 --> 00:03:46,880
פחד שייתפס, הטמין אותו בעפר.

52
00:03:47,800 --> 00:03:51,640
"העפר הזה הציל אותך, אל תכה אותו אתה".

53
00:03:52,760 --> 00:03:54,000
אבל זה דורש הסבר.

54
00:03:54,480 --> 00:03:56,480
היאור, יש בו דעת, יש לו שכל?

55
00:03:57,480 --> 00:04:01,000
היאור ייעלב אם משה
הוא זה שיכה את היאור?

56
00:04:01,480 --> 00:04:04,480
העפר, יש לו תחושות?

57
00:04:04,960 --> 00:04:08,840
כשהקב"ה אומר למשה:
אתה לא תכה את העפר, תאמר לאהרן,

58
00:04:08,920 --> 00:04:11,000
כי הוא עשה לך טובה, אל תכה אותו.

59
00:04:12,360 --> 00:04:14,120
אבל עם ישראל צריך הצלה,

60
00:04:14,520 --> 00:04:17,840
וההצלה תיעשה על ידי המכות שפרעה יקבל,

61
00:04:18,160 --> 00:04:19,680
"אז מה הבעיה שאני אעשה את זה?

62
00:04:19,760 --> 00:04:23,360
"הרי לא מדובר כאן
במישהו שייעלב ממני, מדובר בדומם".

63
00:04:24,120 --> 00:04:25,720
אבל רואים כאן יסוד גדול.

64
00:04:26,200 --> 00:04:30,000
הקב"ה אומר למשה רבנו:
אם אתה תכה את היאור,

65
00:04:30,080 --> 00:04:31,720
אם אתה תכה את העפר,

66
00:04:31,800 --> 00:04:34,320
נכון שהיאור והעפר לא ייעלבו ולא ייפגעו,

67
00:04:35,480 --> 00:04:37,720
אבל המידות שלך יתקלקלו.

68
00:04:38,200 --> 00:04:43,720
אם אתה תהיה מסוגל לקחת מקל
ולהכות את מי שעשה לך טובה,

69
00:04:44,720 --> 00:04:46,720
אתה כבר לא תהיה בדרגה שהיית לפני,

70
00:04:46,840 --> 00:04:49,080
אף על פי שמדובר בדומם.

71
00:04:49,840 --> 00:04:52,320
זה מקור הפתגם שמופיע בתלמוד:

72
00:04:53,200 --> 00:04:56,920
"בור ששתית ממנו, אל תשליך בו אבן".

73
00:04:57,720 --> 00:05:01,200
כך כתוב בגמרא,
שזה פתגם שהיו אנשים רגילים לומר.

74
00:05:02,240 --> 00:05:04,680
"בור ששתית ממנו, אל תשליך בו אבן".

75
00:05:04,760 --> 00:05:06,680
אבל הוא בור, הוא לא מבין שום דבר.

76
00:05:06,800 --> 00:05:08,080
"נכון, אבל שתית?

77
00:05:08,760 --> 00:05:11,040
"לפני שאתה הולך, אתה מיידה אבן פנימה,

78
00:05:11,240 --> 00:05:12,720
"קלקלת את המידות שלך.

79
00:05:13,680 --> 00:05:17,040
"תזכור שאתה חייב
להרגיל את עצמך להכרת הטוב".

80
00:05:17,960 --> 00:05:22,760
אדם שמרגיל את עצמו להכרת הטוב,
מלבד העובדה שהוא חי על פי האמת,

81
00:05:23,040 --> 00:05:25,160
כשאדם עשה לך טובה
צריך להכיר לו טובה.

82
00:05:25,920 --> 00:05:29,200
הוא עצמו הופך להיות
אדם יותר שמח וטוב לב,

83
00:05:29,920 --> 00:05:34,240
ובסופו של דבר
הוא גם ידע להכיר טובה לקב"ה.

84
00:05:35,680 --> 00:05:41,120
חז"ל אמרו: "כל הכופר בטובתו של חברו
ככופר בטובתו של מקום, של הקב"ה".

85
00:05:42,000 --> 00:05:45,560
אדם בתחילה לא מכיר טובה לחברו,
בסוף לא מכיר טובה לבורא עולם.

86
00:05:46,560 --> 00:05:48,360
אבל כשהוא יודע להכיר טובה

87
00:05:49,480 --> 00:05:54,080
גם החברה שסביבו
אוהבים להמשיך לעזור לו הלאה.

88
00:05:54,480 --> 00:05:58,560
אדם שיודע להודות,
יודע להעריך את מה שעשו בשבילו,

89
00:05:59,000 --> 00:06:03,200
גם בעתיד כשהוא יצטרך עזרה,
מיד כולם יירתמו לעזור לו.

90
00:06:03,840 --> 00:06:08,240
אבל אדם שמבוצר רק בעצמו,
מרוכז רק בעצמו, לא אכפת לו מאחרים,

91
00:06:08,360 --> 00:06:12,240
רק מנצל ומנצל
ואף פעם לא יודע לתת מילה טובה,

92
00:06:12,600 --> 00:06:15,400
לא יודע לומר תודה, לא יודע להכיר טובה,

93
00:06:16,040 --> 00:06:20,520
לאט לאט אנשים יתרחקו ממנו
והוא עצמו יפסיד את מה שלפני כן

94
00:06:21,520 --> 00:06:23,680
כן היה רגיל לקבל.

95
00:06:24,680 --> 00:06:28,560
היסוד הזה הוא נכון
לא רק ב"בין אדם לחברו" הרגיל.

96
00:06:29,600 --> 00:06:33,520
גם בכל מה שנוגע לשלום בית.

97
00:06:34,280 --> 00:06:36,040
ערכו פעם מחקר ובדקו

98
00:06:37,111 --> 00:06:41,261
כמה גבר היה צריך לשלם

99
00:06:42,760 --> 00:06:47,280
אם היה חי לבד
והוא היה צריך לשלם על כל הבישולים.

100
00:06:47,640 --> 00:06:49,880
היה עורך קניות והיו מבשלים בשבילו.

101
00:06:50,640 --> 00:06:55,320
על כל הכביסות שערכו בשבילו,
על כל הניקיונות שעשו לו בבית,

102
00:06:55,400 --> 00:06:57,800
כל מה שאשתו עשתה
מאז החתונה ועד היום,

103
00:06:58,400 --> 00:07:01,760
אם הוא היה צריך
לשלם כסף על זה לאדם מבחוץ,

104
00:07:02,040 --> 00:07:03,800
זה מסתכם בסכומים לא נתפסים.

105
00:07:05,240 --> 00:07:08,440
כמה הכרת הטוב
האדם צריך להכיר כלפי אשתו,

106
00:07:08,920 --> 00:07:11,640
ולא להרגיש:
זה מובן מאליו, זה גם הבית שלה.

107
00:07:11,720 --> 00:07:12,920
אם לא היא אז מי יעשה?

108
00:07:13,480 --> 00:07:17,080
אבל אתה מקבל פה שפע של הטבה,
אתה יודע כמה עולה כל ההטבה הזאת?

109
00:07:17,640 --> 00:07:19,200
כך גם אישה כלפי בעלה.

110
00:07:19,280 --> 00:07:21,480
כמה הוא טרח מאז החתונה ועד היום,

111
00:07:22,000 --> 00:07:23,760
כמה הוא התאמץ בשביל הבית,

112
00:07:24,240 --> 00:07:25,880
כמה הוא הביא, כמה הוא עשה.

113
00:07:26,240 --> 00:07:27,760
יש לה הכרת הטוב כלפיו.

114
00:07:28,400 --> 00:07:30,120
"בלעדיו הייתי היום לבד,

115
00:07:31,040 --> 00:07:33,280
"אני חיה איתו, יש לנו ילדים משותפים".

116
00:07:33,920 --> 00:07:35,800
כמה צריך להכיר טובה

117
00:07:36,760 --> 00:07:40,280
בדברים הטובים שאדם מקבל מזולתו.

118
00:07:41,240 --> 00:07:43,920
כשהוא יודע להכיר טובה, ולא רק תלונות.

119
00:07:44,320 --> 00:07:45,840
היצר הרע, שיטתו...

120
00:07:47,360 --> 00:07:52,280
לגמד בעיני האדם את שפע הטוב שיש לו,

121
00:07:53,080 --> 00:07:56,360
את שפע הטוב
שהוא מקבל מאחרים ומבורא עולם,

122
00:07:56,960 --> 00:08:00,440
ולהגדיל את התמונה של המעט שחסר לו.

123
00:08:01,880 --> 00:08:03,920
זה כמו שנתאר לעצמנו קיר ענק.

124
00:08:05,400 --> 00:08:08,080
יש בו ציור פלאי.

125
00:08:08,760 --> 00:08:12,360
עבודת אומנות של נופים,
של מרחבים, של בעלי חיים,

126
00:08:12,640 --> 00:08:13,800
דברים יפים מאוד.

127
00:08:15,000 --> 00:08:17,720
אבל יש שם בצד
איזו פינה שהתקלפה קצת

128
00:08:17,800 --> 00:08:20,800
ושם הפינה הזו מכוערת, של 3 ס"מ.

129
00:08:23,040 --> 00:08:25,480
אם נביא מצלמה שתצלם את כל הקיר,

130
00:08:25,760 --> 00:08:26,840
התמונה יפה,

131
00:08:27,520 --> 00:08:30,840
אבל אם ניקח את המצלמה
ונרכז אותה רק באותה פינה

132
00:08:31,320 --> 00:08:34,000
ונשאל אדם מסוים:
מה אתה אומר על הציור הזה?

133
00:08:34,120 --> 00:08:35,920
הוא יאמר: יש פה כיעור. הכול מכוער.

134
00:08:36,400 --> 00:08:38,080
כי המצלמה התמקדה רק שם.

135
00:08:38,880 --> 00:08:44,560
מה שהיצר הרע עושה לאדם,
ממקד לו את המבט על המעט שחסר לו,

136
00:08:44,640 --> 00:08:49,000
על המעט שלא מסתדר לו,
על המעט של הביקורת שיש לו על אשתו,

137
00:08:49,080 --> 00:08:51,760
ומעלים ממנו את כל שפע הטוב שיש לו,

138
00:08:52,000 --> 00:08:53,240
את כל הכרת הטוב.

139
00:08:54,560 --> 00:08:57,800
כך האדם הופך להיות עצוב ומתוסכל,

140
00:08:59,200 --> 00:09:02,560
ומתחיל גם לחשוב מחשבות,
אולי עדיף כך, אולי עדיף אחרת.

141
00:09:02,640 --> 00:09:03,960
עדיף להיפרד כבר,

142
00:09:04,040 --> 00:09:07,320
והוא לא שם לב
אבל כמה שפע טוב שיש לך בקשר הזה.

143
00:09:08,320 --> 00:09:12,560
אלה דברים שהם נכונים
בכל סוג של הכרת הטוב שבין אדם לחברו.

144
00:09:13,040 --> 00:09:17,320
כאן המשנה עוסקת בהכרת הטוב

145
00:09:17,800 --> 00:09:19,560
כשמדובר בעניין רוחני.

146
00:09:19,800 --> 00:09:22,800
כי אם בדבר גשמי האדם צריך להכיר טובה,

147
00:09:23,320 --> 00:09:26,800
על אחת כמה וכמה
עם מי שעשה איתו חסד רוחני.

148
00:09:27,320 --> 00:09:28,800
לכן אומרת המשנה:

149
00:09:31,400 --> 00:09:34,160
לימד אותו פרק בחומש, פרק במשנה,

150
00:09:36,489 --> 00:09:37,920
 הלכה אחת זה נשמע כלום.

151
00:09:38,160 --> 00:09:41,400
לא ידעתי הלכה מסוימת,
בא מישהו, לימד אותי את אותה הלכה.

152
00:09:41,680 --> 00:09:44,680
כעת אני יודע מה מותר בשבת,
מה אסור באותו עניין.

153
00:09:49,760 --> 00:09:52,040
לפעמים אות אחת
משנה את כל המשמעות.

154
00:09:52,280 --> 00:09:55,760
אם האות באל"ף או בעי"ן,
המשמעות של המילה מתהפכת.

155
00:09:58,760 --> 00:09:59,958
ממי למדנו את זה?

156
00:10:03,640 --> 00:10:05,880
המשנה כאן מדגישה: "דוד מלך ישראל".

157
00:10:06,000 --> 00:10:09,880
למה? תשים לב
באיזה אדם מדובר, באיזה סדר גודל.

158
00:10:18,400 --> 00:10:20,640
דוד המלך עצמו היה תלמיד חכם גדול.

159
00:10:21,000 --> 00:10:25,000
תמיד מכירים אותו בתור מלך גדול,
מצביא גדול, איש מלחמה,

160
00:10:25,480 --> 00:10:29,000
מנצח במלחמות, משורר של פרקי תהילים,

161
00:10:29,360 --> 00:10:33,040
אבל דוד היה תלמיד חכם גדול.
כל השאלות הסבוכות בהלכה,

162
00:10:33,120 --> 00:10:36,640
כשחכמי ישראל היו מסתפקים,
היו מגישים לדוד המלך.

163
00:10:36,720 --> 00:10:40,520
בתחילת מסכת ברכות
הגמרא מספרת על שאלות סבוכות

164
00:10:40,600 --> 00:10:43,600
בדיני טומאה וטהרה.
נשים לא היו יודעות, טהורה, טמאה.

165
00:10:43,840 --> 00:10:46,840
היו מראות לדוד המלך והיה בודק ו...

166
00:10:47,480 --> 00:10:49,880
אישה הפילה, לא יודעים
אם היא טמאה, היא טהורה.

167
00:10:50,000 --> 00:10:54,200
יש בזה הלכות. אז כשבית המקדש,
כשהיה את המשכן בזמן דוד,

168
00:10:54,480 --> 00:10:57,397
היו הלכות של טומאה וטהרה
שאינן נוהגות היום.

169
00:10:58,480 --> 00:11:00,200
לאיפה מותר להיכנס להביא קורבנות.

170
00:11:01,120 --> 00:11:04,200
ודוד המלך היה בקי בתורה כולה,

171
00:11:04,840 --> 00:11:08,394
ועם כל הגדולה שלו,
שתי הלכות הוא למד מאחיתופל,

172
00:11:09,080 --> 00:11:12,560
מאז הוא קרא לו: "רבי, אלופי ומיודעי".

173
00:11:13,320 --> 00:11:15,760
"אלופי", מי שמאלף אותי חוכמה.

174
00:11:15,840 --> 00:11:18,080
"מיודעי", מי שמיידע אותי חוכמה.

175
00:11:18,680 --> 00:11:21,322
"אלוף" זה מלשון "אל"ף", מקום ראשון.

176
00:11:21,680 --> 00:11:22,920
הוא אומר לו: אתה מעליי.

177
00:11:23,854 --> 00:11:25,560
שתי הלכות בסך הכול לימד אותו,

178
00:11:27,200 --> 00:11:30,882
והלכות שלכאורה לא נראות סבוכות מדי.

179
00:11:31,811 --> 00:11:33,920
הלכה אחת ראה אותו לומד לבד.

180
00:11:34,800 --> 00:11:37,280
לומד תורה כשהוא יושב עם עצמו ולומד.

181
00:11:37,560 --> 00:11:39,040
הוכיח לו מפסוקים

182
00:11:39,485 --> 00:11:43,800
שלימוד תורה מושלם יותר
זה כשאתה לומד עם מישהו.

183
00:11:44,040 --> 00:11:47,280
אדם שלומד לבד עלול לטעות בלי להרגיש.

184
00:11:47,920 --> 00:11:50,400
כשהוא לומד עם אדם אחר,
דנים, מתווכחים,

185
00:11:50,600 --> 00:11:53,120
פתאום אתה שם לב,
דבר שחשבת שהבנת נכון,

186
00:11:53,200 --> 00:11:54,600
מתברר שלא הבנת נכון.

187
00:11:54,920 --> 00:11:57,920
הלימוד עם עוד אדם הוא נכון יותר,

188
00:11:58,640 --> 00:11:59,640
מחדד אותך יותר.

189
00:12:00,400 --> 00:12:01,920
זה דבר אחד שהוא לימד אותו.

190
00:12:02,560 --> 00:12:06,134
דבר שני, ראה אותו,
כשהוא נכנס לבית הכנסת,

191
00:12:06,280 --> 00:12:08,160
הוא נכנס בהדר של מלכות.

192
00:12:08,520 --> 00:12:13,760
מלך נכנס לבית הכנסת אז הוא נכנס
עם כל הפמליה ובצורה מכובדת כזו.

193
00:12:14,520 --> 00:12:16,520
אמר לו: עם כל הכבוד שאתה המלך,

194
00:12:16,760 --> 00:12:20,520
כשאתה נכנס לבית הכנסת
ראוי שתיכנס יותר בענווה,

195
00:12:22,120 --> 00:12:23,120
כי זה בית השם.

196
00:12:23,880 --> 00:12:27,120
דוד היה עניו גדול,
אבל אומר לו אחיתופל:

197
00:12:28,120 --> 00:12:32,560
צריך גם שתיראה הענווה הזאת,
לא רק בלב, תיכנס יותר בפשטות.

198
00:12:32,640 --> 00:12:33,640
ודוד קיבל את זה.

199
00:12:34,640 --> 00:12:37,640
ועל זה אמר לו: "ואתה אנוש כערכי",

200
00:12:37,720 --> 00:12:39,480
אני מכבד אותך כמו את עצמי.

201
00:12:39,560 --> 00:12:42,240
אני מלך ישראל,
אני רואה אותך בדרגה שלי.

202
00:12:42,720 --> 00:12:45,480
"אלופי ומיודעי", ככה הוא אמר לאחיתופל.

203
00:13:17,200 --> 00:13:20,640
אמרנו, אפילו בדברים גשמיים
שהאדם עוזר לחברו,

204
00:13:20,720 --> 00:13:21,800
צריך שיהיה לו הכרת הטוב.

205
00:13:22,560 --> 00:13:24,800
בדברים רוחניים על אחת כמה וכמה.

206
00:13:25,560 --> 00:13:28,690
יש בזה כלל, בדרך כלל בעולם,

207
00:13:30,320 --> 00:13:33,080
כשנותנים מזון לאדם נזקק, שלא ימות,

208
00:13:34,149 --> 00:13:35,560
אנשים מרגישים טוב:

209
00:13:36,080 --> 00:13:38,320
בלי הצדקה שנתתי לו, היה מת.

210
00:13:38,920 --> 00:13:41,440
אבל אם אדם, בעבודה,

211
00:13:42,030 --> 00:13:45,680
יש לו חבר שהחבר הזה
לא היה שומר תורה ומצוות,

212
00:13:46,160 --> 00:13:48,440
ויום אחד יושבים, מתחילים לדון ביחד,

213
00:13:48,920 --> 00:13:53,440
והוא אומר לו: תגיד לי, אתה דתי,
איך הדתיים מסתדרים עם גיל העולם?

214
00:13:54,208 --> 00:13:57,680
איך מסתדרים עם עולם הדינוזאורים,
כל המאובנים שמוצאים?

215
00:13:58,160 --> 00:13:59,440
עם המפץ הגדול?

216
00:14:00,280 --> 00:14:01,620
והוא אומר לו: בוא, אני אראה לך.

217
00:14:02,366 --> 00:14:05,040
מראה לו את הפסוקים,
מראה לו את הזוהר הקדוש.

218
00:14:05,640 --> 00:14:08,200
נותן לו קישורים להרצאות,
שהוא יוכל לראות.

219
00:14:08,280 --> 00:14:09,680
למשל, כל הדוגמאות האלה שהזכרנו,

220
00:14:09,960 --> 00:14:14,400
יש הרצאה שנקראת:
"תורה ומדע אוניברסיטת בר-אילן".

221
00:14:14,640 --> 00:14:17,080
זו הרצאה שלמה
שמסרנו שם באוניברסיטה

222
00:14:17,160 --> 00:14:18,880
שמלבנת את כל הנושאים האלה.

223
00:14:19,400 --> 00:14:21,760
וכמה... לקחתי את הדוגמה הזו,

224
00:14:21,840 --> 00:14:24,400
כי כמה סיפרו לי
שבעבודה אנשים היו נבוכים

225
00:14:25,000 --> 00:14:28,760
וכיוונו אותם שיראו את
הדברים האלה, יקבלו תשובות.

226
00:14:29,240 --> 00:14:33,240
ואתה רואה שאדם מקבל תשובות,
מתחיל להתפעל, לאט לאט מתחזק.

227
00:14:33,520 --> 00:14:36,000
מתחיל להניח תפילין, מתחיל לשמור שבת.

228
00:14:37,520 --> 00:14:41,360
בדרך כלל אדם שהציל את חברו ממוות

229
00:14:41,600 --> 00:14:46,040
ואדם שהציל את חברו
ממקום רוחני לא טוב,

230
00:14:46,120 --> 00:14:47,600
התחזק בתורה ובמצוות.

231
00:14:48,600 --> 00:14:50,360
התחושה הטבעית של אנשים,

232
00:14:50,600 --> 00:14:56,240
שאם הצלתי אדם מטביעה או ממוות,
כי נתתי לו מזון, זה חשוב יותר מזה.

233
00:14:56,960 --> 00:14:58,720
כי האדם הזה גם ככה היה חי.

234
00:14:59,240 --> 00:15:00,480
חז"ל אומרים שזה לא נכון.

235
00:15:00,640 --> 00:15:03,240
בהסתכלות אלוקית
ודאי שזה חשוב וזה חשוב.

236
00:15:03,360 --> 00:15:06,480
"המציל נפש אחת מישראל
כאילו הציל עולם מלא".

237
00:15:07,080 --> 00:15:11,720
אבל אומרים חז"ל:
"גדול המחטיאו יותר מן ההורגו".

238
00:15:12,480 --> 00:15:13,772
ומזה תלמד גם הפוך,

239
00:15:13,960 --> 00:15:18,867
שגדול אדם שמחזק את חברו
יותר ממי שנתן לו חיים. מה הסיבה?

240
00:15:19,480 --> 00:15:24,920
אומרים חז"ל: אדם שמחטיא את חברו,
הוא איבד לו את העולם הבא שלו.

241
00:15:25,720 --> 00:15:29,440
אדם שהרג את חברו,
הוא איבד לו את העולם הזה שלו.

242
00:15:29,680 --> 00:15:32,960
העולם הזה הוא זמני.
בכל מקרה כל אדם בסוף עוזב את העולם.

243
00:15:33,200 --> 00:15:34,680
אבל העולם הבא זה נצחי.

244
00:15:35,040 --> 00:15:39,200
אדם שקלקל את חברו.
היה בחור טוב, שומר שבת, מניח תפילין,

245
00:15:39,440 --> 00:15:42,480
ולקח אותו למחוזות לא טובים,
הראה לו דברים לא טובים,

246
00:15:42,560 --> 00:15:46,440
לקח אותו לטיול בחו"ל, קלקל אותו,
הוריד אותו מהדרגה הרוחנית שלו:

247
00:15:47,040 --> 00:15:49,040
"גדול המחטיאו יותר מן ההורגו.

248
00:15:49,800 --> 00:15:54,040
"שההורגו הרגו בעולם הזה,
אבל יש לו חלק לעולם הבא.

249
00:15:54,574 --> 00:15:58,320
"והמחטיאו הרגו בעולם הבא".

250
00:15:58,680 --> 00:16:02,680
כך גם הפוך. אדם שמחזק את חברו,
מקרב אותו, מעודד אותו,

251
00:16:03,160 --> 00:16:06,913
זה גדול יותר מאדם שאפילו נותן לו מזון.

252
00:16:07,440 --> 00:16:11,400
לכן כל אדם שרוצה
להגיע לשלמות תמיד יחפש דרכים,

253
00:16:11,800 --> 00:16:16,280
איך לעזור לאחרים
גם מבחינה כלכלית, חומרית,

254
00:16:16,520 --> 00:16:19,760
בעצה, בהדרכה, בממון.
כל אחד לפי יכולתו.

255
00:16:20,440 --> 00:16:22,892
וגם איך לפעול לחזק את האחרים,

256
00:16:22,960 --> 00:16:25,880
לקרב אותם לתורה,
למצוות, למעשים טובים,

257
00:16:26,200 --> 00:16:27,400
שזו אחריות גדולה.

258
00:16:28,640 --> 00:16:33,334
מזה נלמד גם, כל כמה שנים יש בחירות.

259
00:16:33,880 --> 00:16:35,857
לאחרונה זה נהיה כל זמן קצר.

260
00:16:36,640 --> 00:16:38,640
כשמתקרב מועד של בחירות

261
00:16:39,120 --> 00:16:42,416
יש אנשים שמיד בודקים
מצעים של מפלגות,

262
00:16:42,480 --> 00:16:48,000
או שהם מצביעים למפלגה: התרגלתי,
30 שנה אני מצביע למפלגה הזו, אני ממשיך.

263
00:16:48,240 --> 00:16:49,480
צריך לעשות חשבון נפש,

264
00:16:50,178 --> 00:16:55,000
האם הפתק הזה שאני נותן
יחזק את התורה בעם ישראל?

265
00:16:55,360 --> 00:16:59,120
בפרט בתקופה האחרונה,
כל המלחמות האלה נגד הדת,

266
00:16:59,240 --> 00:17:00,840
מלחמות לא הגיוניות בכלל.

267
00:17:01,120 --> 00:17:06,120
אנשים רוצים אירוע בהפרדה.
ציבור חרדי בלבד יושב באירוע בהפרדה.

268
00:17:06,360 --> 00:17:08,600
בית משפט אומר: אסור לעשות הפרדה.

269
00:17:09,120 --> 00:17:10,564
יש כפייה חילונית יותר מזה?

270
00:17:10,840 --> 00:17:13,360
שכופים ואחר כך
מתלוננים על כפייה דתית.

271
00:17:13,720 --> 00:17:18,960
אף אחד לא ביקש מבג"ץ שישבו
גברים בצד אחד והשופטות בצד השני.

272
00:17:19,200 --> 00:17:22,564
בג"ץ רוצים לשבת תערובת,
שישבו תערובת. אף אחד לא ביקש מהם.

273
00:17:23,200 --> 00:17:25,480
אבל פתאום כשמדובר בעניין דתי,

274
00:17:26,080 --> 00:17:27,920
עושים גזירות של כפייה חילונית.

275
00:17:28,000 --> 00:17:31,334
רואים שהם מפחדים מההתחזקות,
רוצים לקלקל את הדתיים מבפנים.

276
00:17:31,560 --> 00:17:34,560
ממתי מתערבים לדתיים
בתוכם, איך הם יחיו?

277
00:17:34,840 --> 00:17:37,080
במקומות אחרים הם לא מבקשים את זה.

278
00:17:37,840 --> 00:17:42,840
הם לא פונים לארגוני הספורט
ואומרים שמהיום אין קבוצת גברים בלבד.

279
00:17:43,320 --> 00:17:46,131
כל קבוצה חייבת
להיות מעורבת, גברים ונשים.

280
00:17:46,200 --> 00:17:49,200
בכדורגל, בכדורסל,
את זה הם לא מבקשים,

281
00:17:49,813 --> 00:17:52,920
כי הם מבינים,
זה גברים, זה נשים, זה שני דברים.

282
00:17:54,920 --> 00:17:58,551
ההתערבות היא לא הגיונית.
בצבא כל דבר נותנים לאישה שתעשה?

283
00:17:59,200 --> 00:18:00,680
מבינים, יש הבדלים.

284
00:18:01,280 --> 00:18:05,040
ואדם שיש בו דעת גם מבין
שיש יצרים ויש ניסיונות,

285
00:18:05,560 --> 00:18:08,040
וכשאנשים שומרים על הקדושה שלהם,

286
00:18:08,560 --> 00:18:11,560
מרוויחים יותר שלום בית,
יותר רגיעה ייצרית,

287
00:18:12,040 --> 00:18:13,560
שומרים על קדושת העיניים.

288
00:18:14,160 --> 00:18:16,080
אלה חיים הרבה יותר טובים,
הרבה יותר רגועים.

289
00:18:16,160 --> 00:18:19,920
מי שלא רוצה לחיות כך זו בחירה שלו,
אבל איך אפשר לכפות אחרים?

290
00:18:21,240 --> 00:18:24,758
כשמגיע זמן של בחירות
כל אדם צריך לחשוב לעצמו:

291
00:18:25,240 --> 00:18:29,160
איך אני מחזק את התורה,
איך אני נותן תמיכה יותר

292
00:18:29,640 --> 00:18:33,080
לאותם שגם עוזרים,
אכפת להם ממצוקה של משפחות.

293
00:18:33,200 --> 00:18:34,640
יש בארץ משפחות עניות.

294
00:18:35,080 --> 00:18:40,000
לעזור למשפחות במצוקה,
לנזקקים, וגם לחזק את התורה.

295
00:18:40,480 --> 00:18:43,836
אלה דברים שתמיד צריכים ללכת ביחד,

296
00:18:44,120 --> 00:18:46,535
לבדוק איך להיטיב תמיד לאחרים.

297
00:18:48,520 --> 00:18:51,360
נעבור למשנה הבאה, משנה ד'.

298
00:19:07,480 --> 00:19:09,000
המשנה הזו דורשת הסבר.

299
00:19:10,480 --> 00:19:15,240
על התורה שלנו כתוב:
"אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד".

300
00:19:15,840 --> 00:19:19,026
אדם שהולך בדרך התורה,
התורה מעניקה לו הכול,

301
00:19:19,480 --> 00:19:21,301
גם עולם הזה וגם עולם הבא.

302
00:19:21,840 --> 00:19:26,360
"אורך ימים בימינה",
אדם שהולך בדרך התורה מאריך ימים.

303
00:19:26,840 --> 00:19:30,031
יש בזה גם סגולה רוחנית,

304
00:19:30,440 --> 00:19:34,415
כשאדם שעוסק בתורה,
מקיים את מצוות התורה,

305
00:19:34,440 --> 00:19:36,720
אז הקב"ה נותן לו שפע וברכה.

306
00:19:36,960 --> 00:19:39,120
התורה גם מחכימה את המוח של האדם,

307
00:19:39,200 --> 00:19:42,720
עושה אותו חריף יותר, חד יותר.

308
00:19:44,800 --> 00:19:48,800
"אורך ימים בימינה,
בשמאלה עושר וכבוד",

309
00:19:48,880 --> 00:19:52,640
גם מסייעת לאדם בכל התחומים,
גם מבחינה כלכלית.

310
00:19:52,720 --> 00:19:56,800
רואים אצל גדולי ישראל,
התחילו בעוני עצום והפכו להיות עשירים.

311
00:19:57,560 --> 00:20:02,080
אז אם כך, מה זה "כך היא דרכה של תורה,
פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה?"

312
00:20:03,240 --> 00:20:08,147
התשובה נמצאת
במילה "דרכה", "דרכה של תורה".

313
00:20:09,160 --> 00:20:12,160
כשאדם נמצא בדרך...
נתאר לעצמנו בן כפר

314
00:20:13,680 --> 00:20:19,581
שהמלך שלח לו הודעה:
בוא לארמון, אתה נושא את בתי לאישה.

315
00:20:20,320 --> 00:20:22,280
בדקתי, מבין כולם אתה הכי ראוי.

316
00:20:23,440 --> 00:20:25,040
כשהוא בדרך לארמון

317
00:20:26,360 --> 00:20:31,280
הוא ישן במקומות לא נוחים,
הוא אוכל מאכלים לא הכי מוצלחים,

318
00:20:31,960 --> 00:20:37,040
אבל הוא יודע: כשאני אגיע לארמון,
שם אני אהיה נסיך, שם אני עולה לגדולה.

319
00:20:37,760 --> 00:20:41,800
כך גם כל אדם שמתחזק
בעבודת השם, כל אדם שעוסק בתורה,

320
00:20:41,880 --> 00:20:46,160
כל אדם שמתגדל,
כשהוא בדרך הוא יכול לראות קשיים.

321
00:20:46,760 --> 00:20:49,400
רואה התמודדויות, רואה ניסיונות,

322
00:20:49,600 --> 00:20:51,840
אבל הוא אומר לעצמו: אני מתחזק

323
00:20:51,920 --> 00:20:55,977
אפילו על דעת
שאני אצטרך לאכול פת במלח,

324
00:20:56,520 --> 00:20:59,000
אפילו על דעת שאני אשתה מים במשורה,

325
00:21:00,520 --> 00:21:04,000
אבל אני שואף ללכת בדרך השם.

326
00:21:04,440 --> 00:21:08,880
אז כל זמן שהוא בדרך,
דרכה של תורה, יש לו התמודדויות.

327
00:21:09,120 --> 00:21:12,880
כשהוא מגיע ליעד
הוא רואה שהתורה העניקה לו הכול.

328
00:21:13,360 --> 00:21:14,800
שלום בית, חיים טובים,

329
00:21:14,880 --> 00:21:17,600
"אורך ימים בימינה,
בשמאלה עושר וכבוד".

330
00:21:18,160 --> 00:21:21,240
פה המשנה בעיקר עוסקת
באדם שלומד תורה,

331
00:21:21,640 --> 00:21:23,560
אבל זה נכון גם באדם שמתחזק.

332
00:21:23,640 --> 00:21:28,240
כל אדם שמתחזק,
בתחילת הדרך כמה התמודדויות יש לו,

333
00:21:28,480 --> 00:21:30,000
בפרט צעירים וצעירות.

334
00:21:30,080 --> 00:21:32,640
רואים היום בכל הארץ
הרבה מתחזקים, ברוך השם.

335
00:21:33,000 --> 00:21:36,600
ולא קל. פעמים שהמשפחה מתנגדת,

336
00:21:36,880 --> 00:21:39,880
הסביבה לא תומכת, החברים לועגים,

337
00:21:40,320 --> 00:21:43,520
ואדם מרגיש כמו פת במלח, כמו מים במשורה.

338
00:21:43,600 --> 00:21:45,320
התמודדויות וקשיים,

339
00:21:45,840 --> 00:21:49,600
אבל הוא אומר לעצמו:
אם זו האמת, אני דבק באמת הזו.

340
00:21:50,080 --> 00:21:53,320
והוא ממשיך ומתקדם ומשתדל ומתאמץ.

341
00:21:54,080 --> 00:22:00,320
בסופו של דבר, הוא רואה שהוא הגיע
ליעד של אושר ושמחה וחיים טובים,

342
00:22:00,680 --> 00:22:03,440
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא,

343
00:22:03,800 --> 00:22:06,640
שזה בעצם מעין מה שהמשנה אומרת,

344
00:22:06,720 --> 00:22:09,560
שהעולם הזה דומה
לפרוזדור בפני העולם הבא.

345
00:22:09,920 --> 00:22:13,160
"התקן עצמך בפרוזדור,
כדי שתיכנס לטרקלין".

346
00:22:13,560 --> 00:22:17,160
"מי שטרח בערב שבת,
יאכל בשבת", כך אומרים חז"ל.

347
00:22:17,920 --> 00:22:20,366
והיסוד הזה הוא נכון
לא רק לחיי העולם הבא,

348
00:22:20,680 --> 00:22:24,040
גם בעולם הזה.
אדם שמתאמץ לשנות הרגלים.

349
00:22:24,120 --> 00:22:25,680
הוא טיפוס כעסן מטבעו,

350
00:22:26,400 --> 00:22:30,160
אבל עובד על עצמו,
מתחיל להשתנות. לא קל לו.

351
00:22:30,680 --> 00:22:32,640
הוא מרגיש שהוא קורע את עצמו לפעמים

352
00:22:32,720 --> 00:22:34,920
עם התמודדויות וניסיונות לא פשוטים,

353
00:22:35,520 --> 00:22:37,280
אבל הוא אומר: אני חייב לשמור על איפוק.

354
00:22:37,760 --> 00:22:39,717
אני חייב לשמור על דרך ארץ.

355
00:22:40,280 --> 00:22:43,520
על שינוי האופי,
שינוי המידות, מתקן את עצמו.

356
00:22:44,600 --> 00:22:49,075
בסופו של דבר, כמו שכתוב בפסוק:
"ההולכים בחושך ראו אור גדול".

357
00:22:49,560 --> 00:22:51,400
פתאום הוא רואה איך האור מתפרץ,

358
00:22:51,640 --> 00:22:56,640
כמה שפע של הטבה יש לו
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה